Vladari i karake bhava

ॐ गुरवे नमः om gurave namaḥ Kao što se rašiji (znaci) u Vedskoj astrologiji odnose na dijelove Kala Puruše (Gospoda manifestovanog kroz vrijeme), tako se i bhave (kuće) odnose na naše stavove vezane za određeno područje. Svaka bhava u horoskopu posjeduje Karaku (signifikatora) i prirodnog vladara. Prirodni vladar je vladar date bhave u Kal Puruši.…