Rođenje Vyāsa Deve

Drugo poglavlje druge knjige Śrīmad Devībhāgavatam Mahāpurāṇe सूत उवाच sūta uvāca एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन्पाराशरो मुनिः॥ आजगाम महातेजाः कालिंद्यास्तटमुत्तमम्॥१। ekadā tīrthayātrāyāṁ vrajanpārāśaro muniḥ || ājagāma mahātejāḥ kāliṁdyāstaṭamuttamam ||1| निषदमाह धर्मत्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा। प्रापयस्व परं परं कालिंद्या उडुपेन माम्॥२॥ niṣadamāha dharmatmā kurvantaṁ bhojanaṁ tadā | prāpayasva paraṁ paraṁ kāliṁdyā uḍupena mām ||2|| Jednom prilikom, moćni Muni…