Živjeti brzo…

Često, u svijetu popularnosti, nailazimo na primjere ljudi koji se pojave, za kratak vremenski period i ostave snažan utisak na društvo. U ovom članku ćemo se bazirati na muzičare koji iza sebe ostavili jako puno, a sa druge stane su puno propatili u privatnom životu i cijena popularnosti koju su platili je prevelika. Śukra je…

Osnove Kalačakre

Kala Čakra ili Točak Vremena pokazuje funkionisanje na horizontalnoj ravni i govori nam o vezanosti duše za materijalnu kreaciju. Ovaj princip Kala Čakre je usko vezan za princip Aštadala Padmei sa Osmoplanetarnom šemom Čarakaraka, koja se koristi za Ðivatme.Kala Čakra će uvijek pokazivati ograničenja i blokade, koje Atma doživljava na svom putu rađanja i umiranja.…

ॐ – AUM ili OM

Uvod Sanskritski alfabet u sebi sadrži 51 zvuk. Od toga je 25 suglasnika, 16 vokala i devet poluvokala i क्ष kṣa , koje je u suštini konjukcija slova ka i ṣa. Svi glasovi su nastali iz osnovnog zvuka AUM ili Om. Ovaj zvuk se naziva i Tara Biđa, Dharma Biđa.. “U početku bješe riječ…” prema…

Fokus Karme

  Karma „Riječ Karma vodi porijeklo od sanskritske riječi Kri, činiti; prema tome, svaka akcija je Karma. Praktično gledano, ova riječ takođe predstavlja i posledice raznih akcija. U metafizičkom smislu, ona ponekad označava posledicu naših prethodnih akcija koje su joj bile uzrok. Međutim, u Karma Jogi mi ćemo se jednostavno baviti značenjem riječi Karma koje…