Annapurna mantra

अन्नपूर्णेश्वरीमन्त्रं वक्ष्येभीष्टप्रदायकम्। कुबेरोयामुपास्याशुलब्धवान्निधिनाथताम्॥१॥ annapūrṇeśvarīmantraṁ vakṣyebhīṣṭapradāyakam| kuberoyāmupāsyāśulabdhavānnidhināthatām ||1||   शम्भोभोःसख्यं दिगिशत्वं कैलासाधीशतामपि। वेदादिर्गिरिजापद्मामन्मथोहृदयंभग॥२॥ śambhobhoḥsakhyaṁ digiśatvaṁ kailāsādhīśatāmapi| vedādirgirijāpadmāmanmathohṛdayaṁbhaga ||2||   वतिमाहेश्वरिप्रान्तेन्नपूर्णेदहनाङ्गना। प्रोक्ता […]

Śiva Dhyāna iz Paśupatyaṣṭakama

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥ dhyāyennityaṁ maheśaṁ rajatagirinibhaṁ cārucandrāvataṁsaṁ ratnākalpojjvalāṅgaṁ […]

Guru Aṣṭottaraśata Nāmāvaliḥ

ओं ऐं सर्व-देव-देवी-स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः oṁ aiṁ sarva-deva-devī-svarūpāya śrī rāmakṛṣṇāya namaḥ Guru bīja mantra – ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं […]

Phaladīpikā – Prva Adhyāya

प्रथमोऽध्यायः prathamo’dhyāyaḥ राशि भेद Rāśi bheda Podjela Rāśija शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये śuklāmbaradharaṁ devaṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam | prasannavadanaṁ […]