Hoḍā chakra

अथ जन्मनाम ज्ञानार्थं होडाचक्रमुक्तं ज्योतिषार्के atha janmanāma jñānārthaṁ hoḍācakramuktaṁ jyotiṣārke चू चे चो लाश्विनी ज्ञेया लि लु ले लो भरण्यथ। आ इ उ ए कृत्तिका स्यादो अ वि वु च रोहिणी॥३०५॥ cū ce co lāśvinī jñeyā li lu le lo bharaṇyatha | ā i u e kṛttikā syādo a vi vu ca rohiṇī ||305|| वे…

Ḍimbha čakra – Hora Ratnam

अथ डिम्भचक्रं जातकाभरणे atha ḍimbhacakraṁ jātakābharaṇe Sada ćemo raspravljati o Ḍimbha Chakri na osnovu Jatakabharanam. Objašnjenje: Ova čakra ili dijagram se koristi da bi se saznali posebni efekti pripisani različitim Nakṣatrama, u odnosu na poziciju Nakṣatre Sūrye, među različitim udovima ljudske figure. डिम्भारव्यचक्रे रविभाच्चा भानां त्रयं न्यसेन्मूर्ध्न मुखे त्रयञ्च। द्वे स्कन्धयोर्द्वे मुजयोर्द्वयञ्च पाणिद्वये वक्षसि पञ्चभानि॥…

Kena Upanišada

Kena Upanišada (ken – od koga). Pripada Talavakara Brahmani Sama Vede i zbog toga je poznata i kao Talavakara Upanišada. Sastoji se iz četiri dijela, prva dva su u stihovima, dok su druga dva u prozi. Koliki je značaj ove Upanišade, vidimo po tome da je Adhi Shankara, među dvanaest Upanišada koje je komentarisao, uvrstio i nju i…

Rođeni u Nakšatrama – Brihat Samhita

अध्याय १०० नक्षत्रजातकाध्यायः adhyāya 100 nakṣatrajātakādhyāyaḥ प्रियभूषणः स्वरूपः सुरूपः सुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमांश्च। कृतनिश्चयसत्यारुग्दक्षः सुखितश्च भरणीषु॥१॥ priyabhūṣaṇaḥ svarūpaḥ (surūpaḥ) subhago dakṣo’śvinīṣu matimāṁśca | kṛtaniścayasatyārugdakṣaḥ sukhitaśca bharaṇīṣu ||1|| Osoba rođena u Ašvini Nakšatri će voljeti  ornamente, prijatne pojave, atraktivna i voljena od svih, sposobna i inteligentna. Nakšatra Bharani čini da osoba brine o svojim odlukama, istinoljubivom, oslobađa…