Šta je Đotiš Šastra

Dijete je rođeno tog i tog dana i tog i tog sata, kada su nebeski zraci u matematičkoj harmoniji sa njegovom ličnom karmom. Horoskop je portret izazova, otkriva njegovu nepromjenjivu prošlost i moguće buduće rezultate. Poruka, snažno poslata preko nebesa u momentu rođenja ne služi da naglasi sudbinu, već da probudi našu želju za akcijom. – Svami Šri Juktešvar Giri

Đotiš je tu da bi razumjeli kako Bog utiče na naše živote. On uključuje analiziranje znakova i planeta, ali ima mnogo drugih dijelova. Pomenuta analiza zauzima najveći dio. Đotiš koristi geocentrični sistem Univerzuma, jer je fokus je na nama, na Zemlji. Dakle, mi smo u centru. Imamo druga tijela koja se kreću oko nas da bi ih analizirali. Prvo gledamo Zemlju koja je oko nas, poslije posmatramo prvu orbitu oko nas i to su tijela koja se kreću, od planeta do meteora. I iznad toga je ono što nazivamo zvijezde. To su tri dijela. Prvi dio, u kojem smo mi se naziva Bhu, poslije toga ide Bhuva, ono što je iza Bhu. I ono što je oko svega ovoga, poslednja tačka analiziranja onoga što je u ovom Univerzumu, se naziva Svarga. U Svargi se nalaze znaci ili Rašiji. Iz Svarge analiziramo Karmu. Ideologija je ta, da tu prebiva manifestovani Bog. U Vedskom razumijevanju, Bog se naziva Deva. Deva dolazi od riječi Diva, što znači svjetlo. Sve što daje svjetlo je Bog. Deve koje se ovdje nalaze nam daju znanje vezano za Karmu. U Svarga loki se ne nalazi Bog, već njegovi predstavnici. Bog je iznad manifestovanog Univerzuma.

Zbog Karme, zbog stvari koje su nam se desile u prethodnim životima, postoje tijela koja se kreću u Bhuva Loki, koja blokiraju svjetlo Deva. To su Planete. One filtriraju naše posmatranje Boga. To znači da mogu da daju mnogo znanja ili da ne daju znanje uopšte. One se kreću u Bhuva Loki. Znači i među zvijezdama (Devama), postoji nešto između što blokira. To blokiranje se dešava zbog Karme. Znači imamo Deve ili Boga, imamo nas i imamo Karmu između. Na osnovu individualne Karme, ove planete će biti postavljene na određene pozicije. Šta one blokiraju ili filtriraju je ono o čemu ćemo pričati.

U čartu dijelimo Svarga loku na 12 dijelova, počevši od Meša idemo suprotno od kazaljke na satu. Kada čart crtamo suprotno od Kazaljke na satu, znači da se mi postavljamo ispod njega i posmatramo ga od dole. Postoji razlika u crtanju čarta kada se posmatra od gore ili od dolje.

U narednoj tabeli su nabrojani znaci ili još preciznije Rašiji, koji se koriste u Vedskoj astrologiji.

Rašiji se prostiru na 3600 i pošto ih je dvanaest, svaki od znakova će iznositi 300. Položaj znakova se određuje na osnovu zvijezda. Iza znakova se nalaze Nakšatre ili sazvežđa kojih ima 27 i to su

  Nakšatra   Nakšatra   Nakšatra Vladar
1 Aśvinī 10 Magha 19 Mūla Ketu
2 Bharaṇī 11 Pūrva Phalgunī 20 Aṣāḍha Šukra
3 Kṛttikā 12 Uttara Phalgunī 21 Uttara Aṣāḍha Surja
4 Rohiṇī 13 Hastā 22 Śravaṇā Čandra
5 Mṛgaśirā 14 Chitrā 23 Dhaniṣṭha Mangal
6 Ārdra 15 Svāti 24 Śatabhiṣaj Rahu
7 Punarvasu 16 Viśāka 25  Pūrva Bhadrapada Guru
8 Puṣya 17 Anurādha 26 Uttara Bhadrapada Šani
9 Aśleṣā 18 Jyeṣṭha 27 Revatī Budha

 

Tačan stepen Ćitra zvijezde, danas poznate kao Spica, je na tačno 00 Vage ili Tule. I kada se desi proljećna ravnodnevnica, negdje oko 21. aprila, koja pokazuje početak sezona, tog dana astrolozi gledaju gdje je postavljena Ćitra. Na osnovu položaja te zvijezde, oni znaju gdje je tačan početak Meša, na osnovu čega se formiraju svi znaci od po 300.

Dakle, imamo zvijezde na nebu i nas na Zemlji. Sada treba da saznamo šta je između. To su Grahe ili Planete. U Vedskom sistemu postoji pet planeta: Mars, Merkur, Venera, Saturn i Jupiter. Pet planeta se koristi zato što oni simbolišu četiri elementa i jedan vezujući element. Četiri elementa su tečno, gasovito, energetsko i čvrsto stanje. Peti element je vezujući i on uzrokuje da se stvari vezuju jedno za drugo se naziva Vakum ili Etar. Zbog toga mora biti pet planeta.

Stanje Element Vedski naziv
Energetsko Vatra Agni
Tečno Voda Đala
Čvrsto Zemlja Prithivi
Gasovito Vazduh Vaju
Vezujuće Etar ili Vakum Akaš

 

Planeta Graha (Vedski naziv) Element (Tattva)
Mars Mangal Agni
Venera Šukra Đala
Merkur Budha Prithivi
Saturn Šani Vaju
Jupiter Guru Akaš

Posle nam trebaju dva tijela za Kreiranje. To su Sunce – Surja (otac) i Mjesec – Čandra (majka). To su svijetleća tijela, ona koja daju svjetlost. Zato oni predstavljaju Kreaciju. Kao što imamo dva tijela koja su odgovorna za Kreaciju stvari, postoje i tijela koja pomračuju Svjetlo.  Ona su matematički definisane tačke. Ona se nazivaju Sjeverni i Južni čvor.

Kada se Čandra kreće oko Zemlje, posjeduje najnižu tačku u odnosu na Zemljinu perspektivu i najvišu tačku u odnosu na Zemlju. Kada ide od najniže do najviše pozicije prolazi kroz sredinu i to radi na dva mjesta. Jedan koji ide najnižem mjestu je južni čvor i onaj koji nas vodi ka najvišoj tački se naziva Sjeverni čvor. Sjeverni čvor se naziva Rahu i Južni je Ketu. Kada Surja i Čandra dođu u istu poziciju, Čandra će da blokira Sunčevo svjetlo i to nazivamo Eklipsa. Eklipse se dešavaju dva puta godišnje. Postoje dvije vrste eklipsi: Solarna i Lunarna. Čvorovi uzrokuju da se fizička kreacija uništi- ako Surja i Čandra simbolizuju rođenje, onda će čvorovi simbolisati smrt. Ostalih pet planeta pokazuje ono sa čim smo rođeni.

Surja pokazuje dušu, Čandra um, pet planeta pokazuju naše tijelo, Rahu pokazuje našu lošu karmu donešenu iz predhodnog života koju moramo propatiti i Ketu pokazuje Karmu koju smo greškom napravili.

Graha znači eklipsa, ono što je u stanju da pomrači. Zato sve ove planete su Grahe, jer stoje između zvijezda (Deva) i nas na Zemlji. Oni prave eklipsu nad zvijezdama.

Sve što je iza Šanija se naziva  Upa Graha, one nisu u stanju da izvrše eklipsu snagom koju posjeduju Grahe. To je razlog zbog čega se ne koriste u Vedskoj astrologiji druge planete, osim ovih pet. Grahe kontrolišu način razmišljanja. Upa Grahe mogu da izazovu druge stvari koji nemaju veze sa umom.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.