Rađa joge u čartu premijera Mila Đukanovića

Premijer Milo Đukanović je jedna od najzanimljivijih figura političke scene Crne Gore. To je osoba koja je još davne 1989. godine postala prvo predsjednik Komunističke partije Crne Gore, poslije je postao Premijer, pa Predsjednik, pa ponovo Premijer, dok je u međuvremenu promijenio nekoliko funkcija, između ostalog bio je ministar odbrane.
Dakle, to je osoba koja je bukvalno 20 godina vodeća figura jedne države, što mora biti potvrđeno čartom.

U ovom članku ćemo se uglavnom držati Rađa joga datih u Parašara Hora Šastri u poglavlju 39.
8. Ako su vladar Lagne i Atma karaka u Tanu, Putra ili Juvati Bhavi, u jutiju sa ili primajući Drišti od benefika, Rađa joga je formirana.
Ovdje je vladar Lagne Šani u jutiju sa Guruom, koji je Atma Karaka i ujedno i benefik na Lagni.
12. Čak i ako samo jedna Graha ima Drišti na natalnu Lagnu, i Hora Lagnu i Ghatika Lagnu, osoba će postati kralj.
Ovdje su i Hora i Ghatika Lagna na natalnoj ili Udaja Lagni, dakle, pet Graha na Lagni daju Rađa jogu i Rahu iz Sedme bhave drišti na sve tri Lagne, dakle, šest Graha koje će potvrditi Rađa Jogu.
13-14. Ako su Šad Varga[1] Lagne ispunjene ili primaju Drišti jedne iste Grahe, Rađa Joga je nesumnjivo formirana, Prema ovome, ako je Drišti pun, polovičan ili jedna četvrtina, rezultati će biti datim redom puni, srednji ili zanemarljivi.
U čartu premijera Đukanovića, Guru koji Atma Karaka u (1) Raši Čartu je na Lagni u Makaru, u (2) Parašara Hori[1] je na Lagni u Simhu, u (3) Parašara Drekani[2] je na Lagni u Kanji, u (4) Navamši je Guru na Lagni u Kanji, u (5) Dvadašamši je Guru na Lagni u Dhanuu i u (6) Trimšami je Guru na Lagni u Vriščiki.
20. Rađa Joga je ponovo formirana, ako su vladari Ari, Randhra i Vjaja bhava debilitirani ili u neprijateljskim Rašijima ili spaljeni, dok vladar Lagne, koji se nalazi u svom Rašiju ili u Rašiju egzaltacije, šalje Raši Drišti na Lagnu.
Ovdje imamo nepotpune uslove za ovu jogu, ali ipak vidimo da: vladar Ari Bhave ili šeste u neutralnom Rašiju na Lagni, dok je vladar Randhra bhave u neprijateljskom Rašiju i vladar Vjaja bhave je debilitiran. Vladar lagne je u svom znaku i nalazi se na Lagni.
24. Ako dvije ili sve Lagne, tj. Bhava, Hora i Ghatika Lagna imaju drišti egzaltiranih Graha, Rađa joga je formirana.
Bhava Lagna je u drugoj bhavi, tj. u Kumbhu, dok su Hora i Ghatika na Lagni. Hora i Ghatika imaju u sebi egzaltiranog Mangala, koji se ujedno i Amatja karaka u čartu.
28. Čak i ako jedan vladar među vladarima Ari, Randhra i Vjaja bhava je debilitiran i Drišti Lagnu, onda je to Rađa Joga.
Vladar dvanaeste – Vjaja bhaveGuru je debilitiran i nalazi se na Lagni.
37. Ako su vladari Bandhu ili Karma Bhava zajedno sa ili vladarom Putra bhave ili vladarom Dharma bhave, osoba će dobiti kraljevstvo.
Ovdje je egzaltiran vladar četvrte bhave i nalazi se zajedno sa vladarom devete (Dharma) bhave Budhom. Vladar Karma bhave ili desete je ujedno i vladar pete bhave, što ga čini Joga karakom. Ovdje Šukra formira još jednu jako bitnu jogu, a to je Rađa Simha Asan joga i to je vladar desete bhave u drugoj, što je još jedan od pokazatelja kraljevske vlasti.
Šukra je zajedno sa Surjom, vladarom osme bhave, što pokazuje da će naslijediti nekog, tj. da će neko morati da padne, kada on bude dolazio na vlast. To se i stvarno dogodilo u januaru 1989. kada je došao na vlast zajedno sa Momirom Bulatovićem i Svetozarom Markovićem. Takođe možemo vidjeti i dvije Mahapuruša Joge u čartu, Ručaka Mahapuruša jogu i Šaša Mahapuruša joga.
Rođen je u jako uticajnoj porodici, (Atma Karaka na Navamša lagni) i ima mlađeg brata Aca (treća bhava od Arudha Lagne – Dhanu, vladar Dhanua je Atma karaka i nalazi se na Lagni, što pokazuje povezanost sa njim.
U Raši Čartu još treba da vidimo i to da je Amatja Karaka povezana sa Rahuom koji može dati politiku, i da je dispozitor Surje u jutiju sa Amatja Karakom.
Ovdje imamo još jednu jako bitnu kombinaciju iz 40-tog poglavlja Brihat Parašara Hora šastre, šloka 3:
Ako su Amatja Karaka i Dispozitor Atma Karake zajedno, osoba će biti obdarena sa velikom intreligencijom i biće kraljev ministar.
Ovdje je Amatja Karaka Mangal na Lagni zajedno sa Šanijem koji je dispozitor Atmakarake. Ovo je takođe jedan od pokazatelja, zašto je gospodin Đukanović bio i ministar i Premijer u Crnoj Gori.

Dašamša


U Dašamši, vladar desete bhave je na Lagni, što je takođe jedna od Rađa joga. A Amatja Karaka je u devetoj bhavi u Parivartani sa Rahuom iz šeste bhave i zajedno sa Surjom, što definitivno pokazuje sklonosti ka politici.
Ovaj članak je napisan, pošto je Politička partija gospodina Đukanovića u martu 2009. godine ponovo osvojila parlamentarnu većinu i g. Đukanović po peti put postao Premijer ove male Balkanske države.
HARE RAMA KRIŠNA


[1] Šadvarga bukvalno znači “šest podjela” u koju spadaju sledeće podjelne karte: (1) Rasi, (2) Hora ili D-2, (3) Drekana ili D-3, (4) Navamša ili D-9, (5) Dvadašamša ili D-12, i (6) Trimšamša ili D-30.
[2] Čak i u Kashinatha Hora, koja se posebno tiče prihoda, Guru se nalazi na Lagni u Kumbhu.
[3]U Đagannatha Drekani, koja se posebno tiče Karma joge, Guru ostaje na lagni u Kanji.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.