Śivapañcākṣarastotra- Śaṁkarācārya

Riječ Śiva znači „povoljan. Božanstvo Śiva je svepovoljnost. Mantra नमः शिवाय – namaḥ śivāya, kojom se nudi naklon Śivi, je sjajna molitva da bi se zadovoljio Śiva. Ova mantra se pojavljuje na mnogo mjesta u Vedskoj i literaturi Pūraṇa. Na primjer Śrī Rudram iz Jađur Vede je jako često koristi za obožavanje Śiva Liṅge izgovarajući नमः शिवाय च (namaḥ śivāya ca). Vaśiṣṭha u Dāridrya Dahana Stotri kaže:

दारिद्र्यदुह्ख-दहनाय नमः शिवाय

dāridryaduhkha-dahanāya namaḥ śivāya

Naklon Śivi koji izgara tugu uzrokovanu siromaštvom.

Ovdje siromaštvo ne znači samo materijalno, takođe se odnosi na duhovno siromaštvo.

Ova pañcākṣara (pet slogova) mantra नमः शिवाय (namaḥ śivāya) se nekada naziva Mūla mantra Śive. Svaki od pet slogova na ma Śi vā ya se takođe smatraju svetim jer oni sami predstavljaju samog Śivu.

Śivapañcākṣara stotru je sastavio Adi Śaṁkarācārya. Śiva se može obožavati recitujući ovu Stotru i nuđenjem bilva lišća.

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्र

śivapañcākṣarastotra

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय॥ १॥

nāgendrahārāya trilocanāya bhasmāṅgarāgāya maheśvarāya |

nityāya śuddhāya digambarāya tasmai nakārāya namaḥ śivāya || 1||

Pozdrav Śivi, koji oko vrata nosi Kralja zmija kao ogrlicu, Trookom Bogu, čije je tijelo posuto pepelom, Velikom Gospodu, Vječnom i Čistom, koji nosi pravce kao svoje ruho i koji je predstavljen sa na Kārom (slogom).

मन्दाकिनि-सलिलचन्दन-चर्चिताय

mandākini-salilacandana-carcitāya

नन्दीश्वर-प्रमथनाथ- महेश्वराय।

nandīśvara-pramathanātha- maheśvarāya |

मन्दारपुष्प-बहुपुष्प-सुपूजिताय

mandārapuṣpa-bahupuṣpa-supūjitāya

तस्मै मकाराय नमः शिवाय॥ २॥

tasmai makārāya namaḥ śivāya || 2||

Klanjam se Śivi, koji se obožava vodom iz Gaṅge (Mandakini) i sandalovom pastom, Gospodu Nandija, Gospodu goblina i duhova, Velikom Gospodu, koji se obožаva sa Mandara i drugim cvijećem i koji je predstavljen sa slogom Ma.

शिवाय गौरीवदनाब्ज-वृन्द-

śivāya gaurīvadanābja-vṛnda-

सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।

sūryāya dakṣādhvaranāśakāya |

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय

śrīnīlakaṇṭhāya vṛṣadhvajāya

तस्मै शिकाराय नमः शिवाय॥ ३॥

tasmai śikārāya namaḥ śivāya || 3||

Pozdrav Śivi, koji je sve povoljan, koji je Sunce koje uzrokuje lotosovo lice Gauri (Pārvatī) da procvjeta, koji je uništitelj Dakšine Jađne, čije je grlo plavo (Nilakantha), čija zastav nosi amblem Bika i koji je predstavljen slogom Śi.

वसिष्ठ-कुम्भोद्भव-गौतमार्यमुनीन्द्र-देवार्चितशेखराय।

vasiṣṭha-kumbhodbhava-gautamāryamunīndra-devārcitaśekharāya |

चन्द्रार्क-वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय॥ ४॥

candrārka-vaiśvānaralocanāya tasmai vakārāya namaḥ śivāya || 4||

Vaśiṣṭha, Agastya, Gautama i ostali cijenjeni mudraci i Indra i ostali Bogovi obožavaju glavu Śiva Linge. Klanjam se Śivi čija tri oka su Candra (Mjesec), Sūrya (Sunce) i Agni (Vatra) i koji je predstavljen slogom Va.

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय।

yakṣasvarūpāya jaṭādharāya pinākahastāya sanātanāya |

दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय॥ ५॥

divyāya devāya digambarāya tasmai yakārāya namaḥ śivāya || 5||

Pozdrav Śivi, koji nosi oblik Yakše, koji ima gustu kosu na Svojoj glavi, koji nosi pināka luk u Svojoj ruci, Drevni Vladar, sjajni Bog, koji je Digambara i ko je predstavljen sa slogom ya.

पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ।

paṁcākṣaramidaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhecchivasannidhau |

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥

śivalokamavāpnoti śivena saha modate ||

Ko god recituje ovu svetu mantru sa pet slogova (नमः शिवाय – namaḥ śivāya) u blizini Śiva Liṅge, dostiže Śivino prebivalište i raduje sa zajedno sa Śivom.

॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचित शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रं समाप्तं॥

|| iti śrīmacchaṁkarācāryaviracita śivapañcākṣara stotraṁ samāptaṁ||

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.