Kantaka Šani

। ॐ नमो भगवते रुद्राय।

| om namo bhagavate rudrāya |

  1. Šani

श्दीघतनुः शौरिः पिङ्गदॄष्ट्यनिलात्मकः।

स्थूलदन्तोऽलसः पङ्गुः खररोमकचो द्विज॥ २९

kśdīghatanuḥ śauriḥ piṅgadṝṣṭyanilātmakaḥ |

sthūladanto’lasaḥ paṅguḥ khararomakaco dvija|| 29

  1. Opis Šanija: Šani je mršavog i dugog stasa, ima mrkožute oči, vjetrovitog je temperamenta (vata konstitucija), ima velike zube, trom je i hrom i ima neuglednu kosu..

BPHS. III 29.

Postoji priča o Šaniju u Ramajani. Kada je Kralj Ravana uspio da preuzme kontrolu nad svih devet Graha, on im je postavio lice ka dolje na devet stepenica koje su vodile ka njegovom tronu. Svako jutro, on bi gazio po njihovim leđima da bi se popeo na tron, uzrokujući im uvredu i patnju. Jedan dan, mudrac Narada je došao kod Ravane i pošto je vidjeo stanje Nava Graha upitao je Šanija, kako to da najmoćniji i najužasniji među njima, može podnijeti takve uvrede. Šani mu je rekao da zbog toga što leži sa lice okrenutim na dolje, on je bespomoćan, ali kada bi uspio da baci svoj pogled na Ravanu, stvari bi se promijenile. Pošto je Naradi pokazao svoj veličanstveni dvorac, ponosni kralj Ravana je želio njegovo mišljenje. Mudrac je rekao da je sve izvanredno u Ravaninom dvorcu, osim jedne stvari. „Kako Ravana može imati zadovoljstvo od pokoravanja Nava Graha kada oni leže sa licem okrenutim ka dolje?“ Bolje bi bilo da leže sa licem okrenutim ka gore da, kada Ravana stane na njihove grudi, može vidjeti nelagodnost na njihovim licima. Ovaj predlog se svidjeo moćnom kralju i on je brzo naredio da okrenu Nava Grahe na leđa. Čim je ovo uradio, Šanijev pogled je pao na Ravanu i njegov razum ga je napustio. U roku od nekoliko mjeseci, on je kidnapovao Situ, ženu Gospoda Rame što je dovelo do Ramine invazije na Ravanino kraljestvo. Ravan i njegova kompletna porodica je ubijena.

Dakle, čak i Ravana, moćni kralj i jedan od najvećih obožavaoca Šive, je izgubio razum posle samo jednog pogleda Šaniščaraje.

  1. Kantaka Šani

Kantak Šani znači da se Saturn ponaša kao trn u nozi i osoba mora da hramlje kroz sve aktivnosti u životu. Profesija/karijera je uništena i finansije nestaju. Tranzit Saturna u prvoj, četvrtoj, osmoj i desetoj bhavi od Lagne, Arudha Lagne ili od Čandrinog znaka uzrokuje operativnost Kantaka Šanija.

Kada se dešava:

  • U odnosu na Lagnu, osoba donosi pogrešne odnose i pati zbog toga što je Lagna naša inteligencija, naš Dhi.
  • U odnosu na Arudha Lagnu, karijera i finansije su jako ugroženi, zato što Arudha Lagna pokazuje kako nas društvo percepira. Ovo je reakcija prema svijetu, kakvo je okruženje.
  • Od Čandrinog rašija, osoba pati fizički i emotivno, zato što je Čandra naš Manas, kao i Šariru (tijelo).

Gdje je Šani smješten, on se nalazi u Marana Karaka Sthanu i tu će uništavati osobinu inteligenciju. Kada je u trazitu preko četvrte bhave, nemoguće je doći do lijeka, jer je četvrta bhava, bhava liječenja. Šani u osmoj bhavi, uzrokuje gomilu transformacija u tijelu. To je jako dobro za tijelo. Tokom tranzita je užas, ali poslije toga je sve dobro. To je poput priče o Kurma Avataru i vremenu kada su Deve mućkale okean. Prvo izađe gomila otrova, ali Amrita se dobija na kraju. Dakle, kada je Šani u osmoj bhavi, uzrokuje gomilu problema u tijelu, i ako tijelo nije snažno, osoba može umrijeti tokom tranzita. Šani odatle aspektuje drugu bhavu, dajući lošu hranu, aspektuje petu bhavu, pa osoba radi loše mantre i aspektuje desetu bhavu, što je Kantaka Šani. Tada je Karma joga uništena. Zbog toga je to najlošiji transit.

Pogledajmo primjer:

Primjer 1: Milošević Slobodan, bivši predsjednik Jugoslavije

Datum:          Avgust 20, 1941.

Vrijeme:          22:00:00

Vremenska Zona:     1:00:00 (Istočno od GMT)

Mjesto:         21 E 12′ 00″, 44 N 38′ 00″

Vrijeme Tranzita na dan kada je Gos. Milošević izgubio izbore.

Kao što vidimo, Šani tranzitira preko Lagne, dakle, inteligencija je problem. Odatle aspektuje desetu bhavu, u pitanju je Kantak Šani, takođe aspektuje sedmu bhavu, daće probleme sa partnerom i aspektuje Čandru, što pokazuje da ni zdravlje neće biti najbolje. Pošto Šani tranzitira trigone od Arudha Lagne, osoba može imati iskustva bliska smrti.

Arudha se takođe tiče našeg mjesta u ovom svijetu, jer Maja stoji na Šavi (mrtvom tijelu9. Šakti stoji na Šavi. Šiva bez Šakti se naziva Šava, jer nema vokal I; nema Šakti u sebi. Šakti je ona koja je Šiva dala ime. Šakti je Arudha Lagna, tako da kada Šani dođe do Arudha Lagne, Arudha nestaje, Devi, Maja želi da napusti osobu. To znači da će tijelo postati mrtvo. Zato je Šanijev tranzit preko Arudha Lagne tako loš.

Šani je na lagni i zbog desetog drištija uzrokuje Kantaku. Kantaka se uvijek dešava u odnosu na desetu bhavu, sve ostalo su dodaci. Kada se dešava Kantaka u odnosu na Lagnu, donose se loše odluke.

Pogledajmo Navamšu. Šani je u Vrišabha rašiju, dakle, prvo da pogledamo Vrišabha Navamšu. U Navamši, to je četvrta bhava. Šani će uništiti bhagyu osobe. Takođe je u osmoj bhavi od Čandre i uništva Čandru.

Hajde  da predpostavimo da ne koristimo stepen Arudha Lagne i da znamo Navamša tranzit i kako utiče na bhagju. Postoji razlika kada koristimo tranzit u raši čartu i u Vargama. Ako je u Raši čartu, onda je Raši Gočara, koja utiče na resurse u našem svijetu. Ako uzmemo Šanijev Navamša položaj, to znači u ovom slučaju korišćenje Kumbha amše, onda gledamo Bhagja Gočaru. Koliko bhagje Šani donosi. Ali ako želimo da vidimo, kako svijet, kako resursi utiču na bhagju, onda ćemo uzeti Šanija u Raši čartu i posmatrati taj polažaj u Navamši. Vrišab je četvrta bhava od Lagne. Ovdje je to ponovo Kantaka. On je u osmoj od Čandre, što je ponovo Kantaka.

Takođe, možemo uzeti Arudha Lagnu računatu u odnosu na Navamša Lagnu. Ona može biti ili u Mithuni ili Karku. U oba slučaja, nema Kantake u odnosu na Arudha Lagnu. Ali, znamo da je Milošević morao imati i Kantaka Šani u odnosu na Arudha Lagnu, jer je naišao na tako veliki problem, da ga je čitava nacija željela srušiti. Tako nešto se mora vidjeti i u odnosu na Arudha Lagnu. Onda ćemo uzeti drugu opciju:

Lagna je na 40 56’, tako da će to biti i stepen Arudha Lagne. Dakle, Arudha Lagna je u drugoj Navamši. Arudha Lagna je u Makari i njena Navamša je Kumbha. Vidimo je Kumbha u potpunosti oštećena Šanijem. Njegova Bhagja je potpuno uništena. To vidimo i od Lagne, Čandre i Arudha Lagne. Čandra je Šarira (tijelo), a takođe i opšta sreća. Od Lagne je inteligencija i od Arudha Lagne je svijet, popularnost, ljudi oko nas. Dakle, kada nađemo iz Raši Čarta, da je Šani bio tako loš, tokom ovih 2 ½ godine, sada treba da vidimo kada će biti najgori. Dakle, Šani u Vrišabu, prva Navamša će biti Makara, druga Kumbha. Kada je u Kumbha amši, biće na Arudha Lagni in a Navamša Lagni. Postoji dictum iz Čandrakala Nadija:

“Kada na Čandru utiče Šanijeva amša, onda će osoba imati veliko poniženje i kada se ovo desi i u odnosu na Arudha lagnu, onda osoba neće samo imati poniženje, već će svi željeti da je unište. “

Dakle, kada je Šani tranzitirao Navamšu i Arudha Lagnu, to je morao biti najgori period u žitovu. Izbačen je iz rođene države od strane svog naroda.

Dalje, možemo vidjeti Dašamšu i reći da je osoba prolazila kroz Sade Sati, jer ako uzmemo Šanijev položaj u Vrišabhu i vidimo to u Dašamši, onda je Šani u dvanaestoj bhavi od Čandre. Dakle, on je prolazio kroz Sade Sati vezan za Karijeru. Povrh svega, Šani ima Graha drišti na Dašamša Lagnu, i odluke koje bude donosio u svom poslu će biti loše. I kantaka se takođe ovdje dešava.

U natalnom čartu, Šani je takođe u Marana Karaka Sthanu i Šanijev tranzit će samo aktivirati sve.

Gospodin Milošević je zakazao izbore u vrijeme kada nije postojala potreba za tim. Bio je ubijeđen da će pobijediti. Ono što je najbitnije povezano sa Šanijem je problem sa istinom. Gospodin Milošević, u početku nije želio da prizna izbore, da bi kasnije pod pritiskom naroda i Međunarodne zajednice, promijenio mišljenje.

Šani Gočara

Sada ćemo vidjeti nešto zanimljivo vezano za Šani Gočar:

Kada god Šani pravi Kantaka Gočar prema Lagni, nikada ne dira Dharma i Siddhi Bhavu.

 

 

 

 

 

  • U prvom čartu, Šani je u prvoj bhavi i ima drišti na treću, sedmu i desetu bhavu.
  • U drugom čartu, Šani je u četvrtoj bhavi i ima drišti na šestu, desetu i Lagnu
  • U trećem čartu, Šani je u osmoj bhavi i ima drišti na drugu, petu i desetu bhavu
  • U četvrtom čartu, Šani je u desetoj bhavi i ima drišti na dvanaestu, četvrtu i sedmu bhavu

Deveta i jedanaesta bhava nikada nisu oštećene tokom Kantaka Šanija.

 

On je sin Surje i Samđne, rođen kao Kritantak – Jama (Bog smrti). Šani predstavlja kletve u čartu i osuđen je da umre (Jama je prvi čovjek) stoga vlada dugovječnošću. Ovo je prvi aspekt Šanija, gdje je održavaoc Dharme i njen slijepi pratilac i obezbjeđuje da se svi priklone zakonu. Drugi aspekt Saturna je “Mahakaal”, kao sin Čaje (Sjenke) rođene iz nezakonitog odnosa sa Surjom. Nezakonit odnos je otkriven kada je Kritantak Jama udario svoju maheću Čaju i ona ga proklela da ima neizlječivu lepru na nozi. Zato se za Saturna kaže da hramlje oko zodijaka. Mahakal, pošto je sjenovito dijete je apsorbovan u tijelo Jame, zajedno sa njegovim bijesom, frustracijom i užasnim pogledom,dajući kao rezultat podijeljenu ličnost.[1].

Kako možemo primijeniti ovu podijeljenu ličnost Šanija, pomenutu ovdje? U devetoj bhavi, Šani će se uvijek ponašati kao Dharmarađ Jama i u jedanaestoj kao Mahakal, bez obzira da li kreira Kantaku ili ne. Dharmarađ Jama će uvijek željeti da održi Dharmu, bez obzira na bilo šta (čak i ako su roditelji u pitanju) i Mahakal će učiniti sve da isporuči svu lošu Karmu iz jedanaeste bhave, koja je bhava Šivine Dande (šesta od šeste bhave).

Primjer 2. Kontraverzni političar, Šešelj Vojislav

Datum:          Octobar 11, 1954

Vrijeme:          8:30:00

Vremenska zona:     1:00:00 (Istočno od GMT)

Mjesto:         18 E 25′ 00″, 43 N 51′ 00″

Vrijeme tranzita 9. Jul 1984 – Prvi odlazak u zatvor

Ovo je čart jednog od najinteresantnijih i skandaloznijih političara u Srbiji. Tokom ovog vremena, on je bio slavni i najmlađi Doktor prava u Jugposlaviji. Zbog političkih nesporazuma se našao u zatvoru. Šani je na Lagni i kreira Kantaku, koja pokazuje loše odluke. Šani je takođe u osmmoj bhavi od Čandre, što nam govori da će i tijelo patiti. Šani je u Tula rašiju, i ako pogledamo u Navamši, naći ćemo da je Čandra u Tulamši i da ponovo postoji Kantaka u odnosu na Čandru.

Da bi potvrdili odlazak u zatvor, moramo da pronađemo kombinacije za Bandhana jogu u Natalnom čartu.

Varahamihira kaže:

पश्चाद्रिपु भाग्ययोर्ग्रहसाम्यं बन्धः कोणयो।

रोगजाययोः कीटयुग्मयोः दाररिफय्प्श्च॥ १ २ ४२

paścādripu bhāgyayorgrahasāmyaṁ bandhaḥ koṇayo |

rogajāyayoḥ kīṭayugmayoḥ dārariphaypśca || 1 2 42

Brojano od lagne, ako je jednak broj planeta u bilo kojoj od sledećeh parova bhava, tj. Druga i dvanaesta, peta i deveta, osma i šesta, treća i jedanaesta ili četvrta i deseta, onda je uzrokovana Bandhana joga.

Đaimini koristi aspekte da bi razumjeli okolnosti i prirodu bandhane:

एवमृक्षाणां तदीशनं च शुब सम्बन्धो निरोध

मात्र पाप सम्बधात् श्रॄङ्खला प्रहारादयः॥ १ ३ ४३

evamṛkṣāṇāṁ tadīśanaṁ ca śuba sambandho nirodha

mātra pāpa sambadhāt śrṝṅkhalā prahārādayaḥ || 1 3 43

Ako benefici aspektuju bandhana jogu, problem su privremeni, dok malefični aspekt pokazuje kažnjavanje poput prebijanja, sa lancima i sl.

U ovom slučaju, Šukra i Surja su u drugoj i dvanaestoj bhavi, datim redom. Postoji benefični aspekt na Lagnu, koji pokazuje da je zatvoreništvo kod ove osobe privremeno. U zatvoru je proveo 2 godine.

Primjer 3: Napoleon Bonaparte,

Datum:          Avgust 15, 1769

Vrijeme :          11:30:00

Vremenska zona:     0:34:40 (Istočno od GMT)

Mjesto:         8 E 40′ 00″, 41 N 55′ 00″

Tranzit za datum 18. Jun 1815. – Bitka kod Vaterloa

 

Šani tranzitira Makaru i uzrokuje Kantaku od Lagne i od Čandre. Arudha lagna je u Kumbhu. Šani je u dvanaestoj bhavi od Arudha Lagne. Od Čandre će pokazati problem sa tijelom, u odnosu na Lagnu, sa inteligencijom. Zbog specifičnog položaja u četvrtoj bhavi, pokazaće probleme sa oporavkom (neće biti lijeka, lijek će biti zabranjen). Sada da pogledamo šta se dešava sa Lagnom, Čandra Lagnom i Arudha Lagnom u Navamši. Lagna je peta Navamša, dakle i Arudha takođe tu- Makara je u dvanaestoj bhavi od Arudha Lagne. Ovo nam ne govori previše. Ali, kada primijenimo Raši Tulja Navamša tehniku, Šani se vraća u desetu bhavu, Karme i automatski zaustavlja Karmu zbog neprijatelja. Šani Mangal je Unmada joga, što predstavlja ludilo. U čartu, vladar pete i Atma Karaka Rahu, je debilitiran sa Surja Mangal kombinacijom u njegovom Marana Karaka Sthanu. Čandra je pod kletvom i kada je Šani krenuo preko Čandre, aktivirao je sve. Rahu je u dusthanu u Navamši, aspektovan Šanijem. Sve ovo ukazuje na mentalne problem osobi.

Primjer 4: Nikolae Čaušesku, bivši predsjednik Rumunije

Datum:          Januar 26, 1918

Vrijeme:          23:22:00

Vremenska zona:     3:00:00 (East of GMT)

Mjesto:         25 E 18′ 00″, 47 N 10′ 00″

Vrijeme Tranzita – Decembar 20. 1989. – Suđenje i egzekucija

 

Ovo je vrijeme njegovog suđenja i egzekucije. Dakle, Šani mora biti u tranzitu u trigonu od Arudha Lagne i jeste. Arudha Lagna je Dhanuš i Šani je tu. To je četvrta bhava od Lagne, ponovo će biti krupan problem. Lijeka neće biti, neće imati rešenja za svoje problem. Šani takođe aspektuje Lagnu, i što je još važnije, aspektuje treću bhavu od Arudha Lagne (mjesto smrti). To je Šukra, koja pokazuje da će svi znati vrijeme njegove smrti.

Šani je u trećoj od Čandre u Navamši, a Arudha Lagna je u Karku. Šani je u šestoj bhavi od Karka. Ništa ne pokazuje veliku tragediju. Sada ćemo prijeniti jednu staru tehniku.

Ako uzmemo tranzit Grahe i pogledamo Raši i Navamša poziciju nje. Šani je na Arudha Lagni u Rašiju i Šanije je u Tuli u Navamši. Sada pogledamo šta je Tuli u Navamši, a šta na Arudha Lagni (Dhanuu) u Rašiju. U navamši, Čandra je u Tuli, i u Raši čartu, Rahu je Dhanuu. Dakle, Čandra i Rahu će se ponašati kao das u zajedno, kreiraće Šakti jogu, koja je jako destruktivna. Ova joga se naziva Rahu bhava Čandraamša i jako je opasna. Ovdje je umiješan i vladar Lagne, tako da se osoba susrela sa smrću.

Kao što smo vidjeli u ovim slučajevima, Kantaka šani je veoma opasna doša, ali za neke velike problem, mora se potvrditi u podjelnim kartama. U ovim slučajevima smo uzimali tačan moment, ali poslije svakog Šanijevog napada, osobi je potreban dug vremenski period za izlječenje rana. Na kraju krajeva, ipak je Šani Kaala – vrijeme.

Najbolja remedijalna mjera ležu u obožavanju Rudre, devate Mangala i održavaoca Prane u tijelu.

ॐ विष्णु विष्णु विष्णु
om viṣṇu viṣṇu viṣṇu

[1] Iz knjige  ‘Varga Chakra’ edited by Pt. Sanjay Rath, Sagar Publications  SJC®, 2002

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.