Śuklāmbaradharaṁ

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये

śuklāmbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam |

prasannavadanaṁ dhyāyetsarvavighnopaśāntaye

Da bi uklonili sve prepreke, treba da meditiramo (na Gospoda Ganeśu) koji nosi bijelu odjeću i koji ima ten poput Mjeseca, četiri ruke i prijatan izgled.

 Ovo je jako interesantna Śloka koja služi kao molitva pomoću koje se uklanjaju prepreke.

Mi se molimo za razrešavanje svih Vighni, prepreka vighna-upaśāntaye. Postoje prepreke na svakom putu koji preduzmemo. Mogu se desiti prepreke na početku ili čak tokom čitavog puta. Da bi uklonili prepreke, nudimo molitvu na početku moleći da sve prepreke budu uklonjene ili razriješene. Ovo je molitva upućena Gospodu Ganeśi. Takođe može bit ii molitva Gospodu Viṣṇuu. Prizivamo Gospoda Ganeśu, Onog koji će ukloniti sve prepreke.

Dhyāyet vighna-upaśāntaye. Dhyāyet – neka mislimo, razmišljamo o, meditiramo, Dhyānam. To bi ustvari trebalo razumjeti kao  Dhyāyāmi, Ja meditiram ili razmišljam na; jer u suprotnom ne bi bila molitva. Mi tražimo od sebe da radimo Dhyānam, da vizualiziramo, mislimo i molimo se. Kome se molimo i zbog čega?

              Viṣṇu, Onaj koji je sarva-vyāpi, sve prisutan. Ovaj aspect sveprisutnosti pokazuje da On nema mjesto i da nepostoji mjesto. Sve što je ovdje je Iśvara. Ako kažemo da je On unutar, onda je Gospod ograničen. Ako kažemo da je spolja, onda je opet ograničen. Međutim, ako kažemo da je i unutra i spolja, mi mislimo da je neograničen, sarva-vyāpinamViṣṇu Dhyāyāmi  znači ja se klanjam, ja se molim ili meditiram na Viṣṇua, koji je sveprisutan.

Za potrebe meditacije, Upāsane, mi dajemo Gospodu oblik. Śaśivara, on je boje Mjeseca, jesenjeg Mjeseca.Ima četiri ruke – caturbhuja. Sve ruke su Iśvarine. Ovdje četiri ruke pokazuju da je On ovdje da nas blagoslovi. Svaka ruka je simbol, pokazatelj onoga šta je On.

Dvije od ove četiri ruke, caturbhuja, drže Śaṁkhu, školjku i Čakru – disk. Treća ruka je u abhaya-hasta, nudeći zaštitu i četvrta ruka je okrenuta ka stopalima, mjestu utočišta. “Nemoj se plašiti, dođi, Ganeśa je na ekam dadāti , što znači nikada ne daje samo jednu stvar. On je Anekadaḥ, davalac svega što želiš, i u drugom slučaju, on je Anekadam. On daje Anekam, Dharmam, Kāmam, Mokam. Možemo dobiti sve preko njegove milosti. Tam znači On. Anekadam tam znači Gospod čijom milost će nam pomoći da dostignemo sve. Za koga je Anekadaḥ?

Bhaktānāṁ, za svoje posvećenike i one koji Ga prizivaju. Meditiramo na ovog Ganeśu, prizivamo Ga i obožavamo.

[stextbox id=”info”]Možemo sve postići milošću Gospoda Ganeśe.[/stextbox]

ॐ गनेशय नमः

om ganeśaya namaḥ

Odlomak iz knjige “Prayer Guide” – Svāmi Dayanada Sarasvatī

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.