Śiva Tāṇḍava Stotram

 

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

|| śrīgaṇeśāya namaḥ ||

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले

jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌।

gale’valambya lambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām |

डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं

ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ १॥

cakāra caṇḍatāṇḍavaṁ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1||

Sa svojim vratom posvećenim tokom vode iz, poput šume gustih pramenova kose, i na vratu, gdje je blagorodna zmija poput ogrlice i Damaru bubanj koji pravi zvuk Damat Damat Damat Damat, Gospod Śiva pleše povoljni ples Tāṇḍave i neka nam svima podari prosperitet.

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-

jaṭākaṭāhasaṁbhramabhramannilimpanirjharī-

-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि।

-vilolavīcivallarīvirājamānamūrdhani |

धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके

dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvake

किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ २॥

kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṁ mama || 2||

Posjedujem duboko interesovanje za Gospoda Śivu, čija je glava prosvijetljena redovima pokretnih talasa nebeske rijeke Gaṅge,  ponirući duboko u njegovu kosu i koji posjeduje sjajni plamen koji gori na površini Njegovog čela i koji ima polumjesec kao ukras na glavi.

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर

dharādharendranaṁdinīvilāsabandhubandhura

स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे।

sphuraddigantasantatipramodamānamānase |

कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि

kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi

क्वचिद्दिगम्बरेक्वचिच्चिदंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥ ३॥

kvaciddigambare(kvaciccidaṁbare) mano vinodametu vastuni || 3||

Neka moj um traži sreću u Gospodu Śivi, u čijem umu sva živa bića ovog slavnog Univezuma postoje, koji je zabavni pratilac Pārvatī (kćerke planinskog kralja), koji kontroliše nepobjedive teškoće sa tokom svog samilosnog pogleda, koji je sveprisutan (pravci svijeta su njegova odjeća).

लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा

latābhujaṅgapiṅgalasphuratphaṇāmaṇiprabhā

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।

kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhe |

मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे

madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥ ४॥

mano vinodamadbhutaṁ bibhartu bhūtabhartari || 4||

Molim se za predivno uživanje u Gospodu Śivi, koji podržava čitav život, koji sa svojom zmijom koja ima crvenkasto braon krunom i sjajem dragulja na njoj širi različite boje na predivna lica Digvadhua, koji je prekriven sa blistavim ukrasom koji je napravljen od kože slona.

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर

sahasralocanaprabhṛtyaśeṣalekhaśekhara

प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः।

prasūnadhūlidhoraṇī vidhūsarāṅghripīṭhabhūḥ |

भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक

bhujaṅgarājamālayā nibaddhajāṭajūṭaka

श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः॥ ५॥

śriyai cirāya jāyatāṁ cakorabandhuśekharaḥ || 5||

Neka nam Gospod Śiva podari prosperitet, Onaj koji ima Mjesec kao ukras na glavi, čija je kosa vezana crvenom zmijom, čije je sjedište posivjelo od prašine iz cvijeća iz redova glava svih Božanstava, Indre, Viṣṇua i ostalih.

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-

lalāṭacatvarajvaladdhanañjayasphuliṅgabhā-

-निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌।

-nipītapañcasāyakaṁ namannilimpanāyakam |

सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं

sudhāmayūkhalekhayā virājamānaśekharaṁ

महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥ ६॥

mahākapālisampadeśirojaṭālamastu naḥ  || 6||

Neka dobijemo bogatstvo Siddhija iz pramenova Śivine kose, koji je progutao Božanstvo Ljubavi sa iskrom plamena koji se pojavio na Njegovom čelu, kome se klanjaju svi nebeski vladari i čija je glava predivna sa polumjesecom koji smiruje.

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-

karālabhālapaṭṭikādhagaddhagaddhagajjvala-

द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके।

ddhanañjayāhutīkṛtapracaṇḍapañcasāyake |

धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-

dharādharendranandinīkucāgracitrapatraka-

-प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम॥। ७॥

-prakalpanaikaśilpini trilocane ratirmama ||| 7||

Moja je pažnja na Śivi, koji ima tri oka, koji je ponudio Božanstvo Ljubavi vatri, izgarajući Dhagad, Dhagad na ravnoj površini njegovog čela, koji je jedini savršeni umjetnik u crtanju ukrasnih linija na vrhovima grudi Pārvatī, ćerke planinskog kralja.

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्‌-

navīnameghamaṇḍalī niruddhadurdharasphurat-

कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः।

kuhūniśīthinītamaḥ prabandhabaddhakandharaḥ |

निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः

nilimpanirjharīdharastanotu kṛttisindhuraḥ

कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः॥ ८॥

kalānidhānabandhuraḥ śriyaṁ jagaddhuraṁdharaḥ || 8||

Neka nam Gospod Śiva podari prosperitet, koji nosi teret ovog Univerzuma, koji je predivan sa Mjesecom, koji nosi crvenu kožu, koji posjeduje nebesku rijeku Gaṅgu, čiji je vrat taman poput ponoći na mlad Mjesec u noći prekrivenoj sa mnogo slojeva oblaka.

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-

praphullanīlapaṅkajaprapañcakālimaprabhā-

-वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌।

-valambikaṇṭhakandalīruciprabaddhakandharam |

स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं

smaracchidaṁ puracchidaṁ bhavacchidaṁ makhacchidaṁ

गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे॥ ९॥

gajacchidāṁdhakacchidaṁ tamaṁtakacchidaṁ bhaje || 9||

Molim se Gospodu Śivi, čiji je vrat vezan sjajem hramova koji vise na vratu sa slavom potpuno procvalih lotosa, koji izgledaju poput crnila (grijeha) Univerzuma, koji je ubica Manmathe, koji uništava Tripure, koji uništava vezansoti svjetovnog života, koji uništava žrtvovanje, koji uništava demona Andhaku, ubicu slonova i koji kontroliše Božanstvo smrti Jamu.

अखर्वअगर्वसर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी

akharva(agarva)sarvamaṅgalākalākadaṁbamañjarī

रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम्‌।

rasapravāhamādhurī vijṛṁbhaṇāmadhuvratam |

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं

smarāntakaṁ purāntakaṁ bhavāntakaṁ makhāntakaṁ

गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे॥ १०॥

gajāntakāndhakāntakaṁ tamantakāntakaṁ bhaje || 10||

Molim se Gospodu Šivi, oko kojeg pčele lete zbog slatkog mirisa gomile povoljnog Kadamba cvijeća, koji je ubica Manmathe, koji je uništio Tripure, koji uništava vezanosti svjetovnog života, koji uništava žrtvovanje, koji je uništio demona Andhaku, ubicu slonova i koji kontroliše Božanstvo smrti, Jamu.

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-

jayatvadabhravibhramabhramadbhujaṅgamaśvasa-

-द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्‌।

-dvinirgamatkramasphuratkarālabhālahavyavāṭ |

धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल

dhimiddhimiddhimidhvananmṛdaṅgatuṅgamaṅgala

ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः॥ ११॥

dhvanikramapravartita pracaṇḍatāṇḍavaḥ śivaḥ || 11||

Gospod Śiva, čiji je ples Tandava u ritmu sa serijom glasnih zvukova bubnja koji odzvanja Dhimid Dhimid zvuke, koji ima plamen na sjajnom čelu, plamen koji se širi zbog daha zmije koja u kružnom kretanju luta sjajnim nebom.

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-

spṛṣadvicitratalpayorbhujaṅgamauktikasrajor-

-गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः।

-gariṣṭharatnaloṣṭhayoḥ suhṛdvipakṣapakṣayoḥ |

तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः

tṛṣṇāravindacakṣuṣoḥ prajāmahīmahendrayoḥ

समप्रवृत्तिकः समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे॥ १२॥

samapravṛttikaḥ (samaṁ pravartayanmanaḥ) kadā sadāśivaṁ bhaje || 12||

Kada ću obožavati Gospoda Sadaśivu (vječno povoljnog) sa jednakom vizijom prema ljudima i vladaru i sa vlasom trave i očima poput lotosa, i prema prijateljima i prema neprijateljima, prema vrijednom dragulju i nekoj gomili prljavštine, prema zmiji i ogrlici i prema različim stazama na svijetu.

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌

kadā nilimpanirjharīnikuñjakoṭare vasan

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्‌।

vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥ sthamañjaliṁ vahan |

विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः

vimuktalolalocano lalāmabhālalagnakaḥ

शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌॥ १३॥

śiveti maṁtramuccaran kadā sukhī bhavāmyaham || 13||

Kada ću biti srećan, živeći u praznom prostoru blizu nebeske rijeke Gaṅge, držeći skupljene ruke na glavu svo vrijeme, sa odagnatim lošim mislima i izgovarati mantru Gospoda Śive i posvetiti se Gospodu sa sjajnim čelom i nemirnim očima.

इदम्‌ हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं

idam hi nityamevamuktamuttamottamaṁ stavaṁ

पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम्‌।

paṭhansmaranbruvannaro viśuddhimetisaṁtatam |

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं

hare gurau subhaktimāśu yāti nānyathā gatiṁ

विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम्‌॥ १४॥

vimohanaṁ hi dehināṁ suśaṅkarasya ciṁtanam || 14||

Ko god pročita, zapamti i izgovori ovu najjbolju Sutru kako je izgovorena ovdje biva pročišćen zauvijek i postiže privrženost prema Velikom Guruu Śivi. Za ovu privrženost, ne postoji drugi put. Samo malo razmišljanje o Gospodu Śivi stvarno uklanja obmanu.

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं

pūjāvasānasamaye daśavaktragītaṁ

यः शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे।

yaḥ śaṁbhupūjanaparaṁ paṭhati pradoṣe |

तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां

tasya sthirāṁ rathagajendraturaṅgayuktāṁ

लक्ष्मीं सदैव  सुमुखिं प्रददाति शंभुः॥ १५॥

lakṣmīṁ sadaiva  sumukhiṁ pradadāti śaṁbhuḥ || 15||

Rano ujutru, na kraju Puje, ko god izgovori ovu stotru posvjećenu obožavanju Śive, Gospod Śiva ga blagoslovi sa Lakšmi (prosperitetom) sa svim bogatstvima u kočijama, slonovima i konjima.

इति श्रीरावण-कृतम् शिव-ताण्डव-स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

iti śrīrāvaṇa-kṛtam śiva-tāṇḍava-stotram sampūrṇam  ends.

Ovdje završava Śiva Tandava Stotra koju je napisao Rāvaṇa.

 

Značenje i prevod su ljubazno obezbijedili Dr. Sarasvatī Mohan i njeni studenti na Saṁskṛta Akademiji, San Jose, CA, USA.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.