Vladari i karake bhava

ॐ गुरवे नमः

om gurave namaḥ

Kao što se rašiji (znaci) u Vedskoj astrologiji odnose na dijelove Kala Puruše (Gospoda manifestovanog kroz vrijeme), tako se i bhave (kuće) odnose na naše stavove vezane za određeno područje. Svaka bhava u horoskopu posjeduje Karaku (signifikatora) i prirodnog vladara. Prirodni vladar je vladar date bhave u Kal Puruši. Na primjer, prirodni vladar četvte bhave je Čandra, jer vlada Karkom, koji je četvrti Raši (znak) u odnosu na Kal Purušu.

U klasicima često nailazimo na priču vezanu za efekte Graha (planeta) u određenim bhavama. Na primjer, u Brihat Parašara Hora Šasti, u poglavlju 24 su dati efekti vladara u različitim bhavama. Prvi stih 24-tog poglavlja nam kaže

लग्नेशे लग्नगे देहसुखभाग्‌ भुजविक्रमी।

मनस्वी चञ्चलश्चैव द्विभार्यो परगोऽपि व॥ १॥

lagneśe lagnage dehasukhabhāg bhujavikramī |

manasvī cañcalaścaiva dvibhāryo parago’pi va || 1||

Ako je vladar Lagne (ascendenta) na samoj Lagni, osoba će biti obdarena fizičkom srećom i snagom. Biće jako inteligentna, promjenjivog uma, imaće dvije žene i sjedinjavaće se sa drugim ženama.

Dakle, da bi smo saznali zbog čega je Mahariši Parašara dao ove efekte za vladara prve kuće u prvoj kuće, moramo se pozabaviti nekim bitnim principima vedske astrologije.

Bhava karake

Postoje tri tipa karaka, i to su Naisargika (prirodne), Graha (na osnovu planeta) i Bhava Karake. Karaka znači signifikator, onaj koji nešto pokazuje, koji nešto radi. Korijen riječi Karaka je Kri (karma). Svaka bhava ima i Grahu koja je Karaka za nju. Posao te bhave i Grahe će biti isti.

Na sledećem crtežu i tabeli su date Karake bhava

Karake

  Bhava Graha
1 Tanu Surja
2 Dhana Guru
3 Sahađ Mangal
4 Matru Čandra
5 Putra Guru
6 Šatru Šani
7 Dara Šukra
8 Randhra Šani
9 Dharma Guru
10 Karma Budha
11 Labha Guru
12 Vjaja Šani

Dakle, prva bhava će uvijek jako puno zavisiti od toga kako je u odnosu na nju postavljena Karaka. Karaka je neko ko ima ključnu riječ vezano za bhavu. Ako Karaka nešto ne odobrava, onda se to nešto ne može ni desiti.

Sledeća stvar koja će nam trebati je

Prirodna vladavina Graha

Ovdje se u suštini radi o Kal Puruši. U Kala Puruši, vladarstva su raspodijeljena među Nava Grahama i i svaka bhava će imati kvalitete prirodnog zodijaka. Kada kažemo prirodni zodijak ili Kala Puruš, mislimo na zodijak sa početkom u Mešu (Ovnu) i krajem u Minu (Ribama). Vladarstva su raspoređena na sledeći način:

Vladarstva u Kal Puruši
  Raši (Znak) Graha (Planeta)
1 Meš (Ovan) Mangal (Mars)
2 Vrišab (Bik) Šukra (Venera)
3 Mithuna (Blizanci) Budha (Merkur)
4 Karka (Rak) Čandra (Mjesec)
5 Simha (Lav) Surja (Sunce)
6 Kanja (Djevica) Budha (Merkur)
7 Tula (Vaga) Šukra (Venera)
8 Vriščika (Škorpija) Mangal(Mars) i Ketu
9 Dhanuš (Strijelac) Guru (Jupiter)
10 Makara (Jarac) Šani (Saturn)
11 Kumbha (Vodolija) Šani (Saturn) i Rahu
12 Mina (Ribe) Guru (Jupiter)

Pošto znamo ove stvari, sada treba napomenuti sledeće:

Vladar neke bhave će imati unutrašnje osobine Karake i spoljašnje osobine vladara prirodne bhave.

Dakle, vladar prve bhave će imati unutrašnje osobine Surje (Karaka za prvu bhavu) i spoljašnje osobine Mangala (vladar prve bhave u Kalpuruši).  To je razlog zbog čega će osoba biti jako zdrava, zato što se Surja u prvoj bhavi osjeća kao egzaltiran, dok će se Mangal osjećati kao u svom znaku (Svarašiju). Mangal je vladar prirodne osme bhave (Vriščika raši), zato će biti problematičan vezano za brak (osma bhava je Maraka za sedmu). Kada je rečeno da je osoba inteligentna, to nam pokazuje Surja, koja je Dima[1] Graha. Najbitnije je da će osoba imati unutrašnje osobine Surje (inteligencija) i spoljašnje osobine Mangala (fizička snaga, problemi u braku i sl.). Naravno, ovdje su date osobine vezane za tijelo, jer prva bhava upravo i predstavlja tijelo.

Hajde da vidimo još koji primjer: Vladar Lagne u petoj bhavi

लग्नेशे सुतगे जन्तोः सुतसौख्यं च मध्यमम्‌।

प्रथमापत्यनाशः स्यान्मानी क्रोधी नृपप्रियः॥ ५॥

lagneśe sutage jantoḥ sutasaukhyaṁ ca madhyamam |

prathamāpatyanāśaḥ syānmānī krodhī nṛpapriyaḥ || 5||

 1. Ako je vladar Lagne u Putra bhavi, osoba će biti prosječne sreće vezane za potomstvo, izgubiće svoje prvo dijete, biće dostojanstvena, sklona ljutnji i draga kralju.

Ovdje vidimo da Mangal igra jako veliku ulogu, zato što će spoljašnje karakteristike biti vezane za efekte Mangala u petoj bhavi. Peta bhava je Ćita, ono što nam je stalno na umu. Zato će osoba biti sklona ljutnji.

Kaljama Verma u Saravaliju, u poglavlju 30. daje sledeće efekte za Surju u petoj bhavi

 1. Ako se Surja nađe u petoj bhavi, osoba će biti odvojena od sreće, djece i bogatstva, živjeće od gazdinstva, preseliće se u brda ili trvđavu, biće promjenjivog uma, učen, odvojen od snage i kratkog života.

Unutrašnje karakteristike će biti vezane za Surju, dakle, osoba će biti promjenjivog uma, biće učena.

I ovako se mogu istumačiti svi efekti vladara bhava na različitim mjestima.

Na primjer, ako želimo da vidimo kako će se ponašati vladar druge bhave, onda za unutrašnje karakteristike uzimamo Gurua, koji je Karaka za drugu bhavu, a za spoljašnje karakteristike uzimamo Šukru koja je prirodni vladar druge bhave. Za treću, untrašnje osobine su Mangala, spoljašnje osobine su Budha i slično…

Primjer 1.

SriKrishna

U čartu Sri Krišne, vladar Lagne je u trećoj bhavi i Parašara kaže:

लग्नेशे सहजे जातः सिंहतुल्यपराक्रमी।

सर्वसम्पद्युतो मानी द्विभार्यो मतिमान्‌ सुखी॥ ३॥

lagneśe sahaje jātaḥ siṁhatulyaparākramī |

sarvasampadyuto mānī dvibhāryo matimān sukhī || 3||

 1. Ako je vladar Lagne u Sahađa Bhavi, osoba će biti jednaka lavu po hrabrosti, biće obdarena sa raznim vrstama bogatstva, biće dostojanstvena, imaće tri žene, biće inteligentna i srećna.

Sada da vidimo koji su efekti vezani za Surju u trećoj bhavi, da bi vidjeli koje će biti unutrašnje karakteristike vladara Lagne.

Saravali kaže:

Ako je Surja u trećoj bhavi, osoba će biti hrabra, snažna, izgubiće braću i sestre, biće drag ljudima, dobrog izgleda, veoma učen i poraziće svoje neprijatelje.

Ako je Mangal u trećoj bhavi, osoba će biti hrabra, nepobjediva, odvojena od (ili bez) braće i sestara, biće očaravajuća, posjedovaće sve vrline i biće slavna.

Učenost (ispričao je Bhagavat Gitu Arđuni), hrabrost, snaga su unutrašnje karakteristike koje je Šri Krišna bez sumnje imao. Takođe, nepobjedivost, još od ranih godina je nešto što je sa spoljašnje strane pratilo Šri Krišnu, o slavi i da ne govorimo. Odvojenost od braće i sestara se desila, jer je Kamsa ubio svakog Krišninog brata, tako da su morali da ga sklone kod Jasode.

Primjer 2:

hitler

Parašara

लग्नेशे सप्तमे पापे भार्या तस्य न जीवति।

शुभेऽटनो दरिद्रो वा विरक्तो वा नृपोऽपि वा॥ ७॥

lagneśe saptame pāpe bhāryā tasya na jīvati |

śubhe’ṭano daridro vā virakto vā nṛpo’pi vā || 7||

 1. Ako je vladar Lagne malefik i nalazi se u Juvati (Dara ili sedma) bhavi, žena osobe neće dugo živjeti. Ako je data Graha benefik, osoba će lutati besciljno, suočiti se sa sironaštvom i biće odbijena. Osoba takođe može postati kralj, ako je ta Graha snažna.

Saravali:

 1. Ako se Surja nalazi u sedmoj bhavi, osoba će biti siromašna, uvredljiva, patiće od tjelesnih bolesti, problema sa kraljem i zatvoreništvom, krenuće lošim putevima i neće biti dobar prema ženi.
 2. Ako se Mangal nalazi u sedmoj bhavi, osoba će izgubiti svoju ženu, patiće od bolesti, krenuće lošim putevima, biće nesrećna, odvojena od bogatstva, donosiće nesreću i biće mršava.

U čartu inicijatora Drugog Svjetskog rata, Šukra je vladar Lagne, postavljena u sedmoj bhavi. Untrašnje karakteristike Surje u sedmoj vidimo iz Saravalija, što jako opisuje njegovu prirodu. Spoljašnje se gledaju od Mangala i bukvalno svaka od ovih karakteristika se može primijeniti na njegovu ličnost i djelo.

Ovdje vidimo da se svi efekti dati u klasicima mogu jako dobro procijeniti, samo ukoliko imamo pravi ključ.

U nastavku imate efekte vladara prve bhave u svim bhavama, što je dio 24 poglavlja Brihat Parašara Hora Šastre:

लग्नेशे लग्नगे देहसुखभाग्‌ भुजविक्रमी।

मनस्वी चञ्चलश्चैव द्विभार्यो परगोऽपि व॥ १॥

lagneśe lagnage dehasukhabhāg bhujavikramī |

manasvī cañcalaścaiva dvibhāryo parago’pi va || 1||

 1. Ako je vladar Lagne (ascendenta) na samoj Lagni, osoba će biti obdarena fizičkom srećom i snagom. Biće jako inteligentna, promjenjivog uma, imaće dvije žene i sjedinjavaće se sa drugim ženama.

लग्नेशे धनगे बालो लाभवान्‌ पण्डितः सुखी।

सुशीलो धर्मविन्मानी बहुदारगुणैर्युतः॥ २॥

lagneśe dhanage bālo lābhavān paṇḍitaḥ sukhī |

suśīlo dharmavinmānī bahudāraguṇairyutaḥ || 2||

 1. Ako je vladar Lagne u Dhana bhavi, osoba će imati dobitke, biće učena, srećna, obdarena dobrim kvalitetima, biće religiozna, dostojanstvana i imaće mnogo žena.

लग्नेशे सहजे जातः सिंहतुल्यपराक्रमी।

सर्वसम्पद्युतो मानी द्विभार्यो मतिमान्‌ सुखी॥ ३॥

lagneśe sahaje jātaḥ siṁhatulyaparākramī |

sarvasampadyuto mānī dvibhāryo matimān sukhī || 3||

 1. Ako je vladar Lagne u Sahađa Bhavi, osoba će biti jednaka lavu po hrabrosti, biće obdarena sa raznim vrstama bogatstva, biće dostojanstvena, imaće tri žene, biće inteligentna i srećna.

लग्नेशे सुखगे बालः पितृमातृसुखान्वितः।

बहुभ्रातृयुतः कामी गुणरूपसमन्वितः॥ ४॥

lagneśe sukhage bālaḥ pitṛmātṛsukhānvitaḥ |

bahubhrātṛyutaḥ kāmī guṇarūpasamanvitaḥ || 4||

 1. Ako je vladar Lagne u Bandhu Bhavi, osoba će biti obdarena srećom od oca i majke, imaće mnogo braće i sestara, biće požudna, čestita i šarmantna.

लग्नेशे सुतगे जन्तोः सुतसौख्यं च मध्यमम्‌।

प्रथमापत्यनाशः स्यान्मानी क्रोधी नृपप्रियः॥ ५॥

lagneśe sutage jantoḥ sutasaukhyaṁ ca madhyamam |

prathamāpatyanāśaḥ syānmānī krodhī nṛpapriyaḥ || 5||

 1. Ako je vladar Lagne u Putra bhavi, osoba će biti prosječne sreće vezane za potomstvo, izgubiće svoje prvo dijete, biće dostojanstvena, sklona ljutnji i draga kralju.

लग्नेशे षष्ठगे जातो देहसौख्यविवर्जितः।

पापाढ्‌ये शत्रुतः पीडा सौम्यदृष्टिविवर्जिते॥ ६॥

lagneśe ṣaṣṭhage jāto dehasaukhyavivarjitaḥ |

pāpāḍhye śatrutaḥ pīḍā saumyadṛṣṭivivarjite || 6||

 1. Ako je vladar Lagne u Ari Bhavi i povezan sa maleficima, osobi će biti uskraćena fizička sreća i uznemiravaće ga neprijatelji, ukoliko ne postoji Drišti benefika.

लग्नेशे सप्तमे पापे भार्या तस्य न जीवति।

शुभेऽटनो दरिद्रो वा विरक्तो वा नृपोऽपि वा॥ ७॥

lagneśe saptame pāpe bhāryā tasya na jīvati |

śubhe’ṭano daridro vā virakto vā nṛpo’pi vā || 7||

 1. Ako je vladar Lagne malefik i nalazi se u Juvati (Dara ili sedma) bhavi, žena osobe neće dugo živjeti. Ako je data Graha benefik, osoba će lutati besciljno, suočiti se sa sironaštvom i biće odbijena. Osoba takođe može postati kralj, ako je ta Graha snažna.

लग्नेशेऽष्टमगे जातः सिद्धविद्याविशारदः।

रोगी चौरो महाक्रोधी द्यूती च परदारगः॥ ८॥

lagneśe’ṣṭamage jātaḥ siddhavidyāviśāradaḥ |

rogī cauro mahākrodhī dyūtī ca paradāragaḥ || 8||

 1. Ako je vladar Lagne u Randhra bhavi, osoba će biti potvrđeni učenjak, biće bolesna, lopov, imaće previše bijesa, biće kockar i uživaće sa tuđim ženama.

लग्नेशे भाग्यगे जातो भाग्यवाञ्जनवल्लभः।

विष्णुभक्तः पटुर्वाग्मी दारपुत्रधनैर्युतः॥ ९॥

lagneśe bhāgyage jāto bhāgyavāñjanavallabhaḥ |

viṣṇubhaktaḥ paṭurvāgmī dāraputradhanairyutaḥ || 9||

 1. Ako je vladar Lagne u Dharma bhavi, osoba će biti srećna, draga ljudima, biće poklonik Šri Višnua, biće vješta, elokventna u govoru i biće obdarena ženom, sinovima i bogatstvom.

लग्नेशे दशमे जातः पितृसौख्यसमन्वितः।

नृपमान्यो जने ख्यातः स्वार्जितस्वो न संशयः॥ १०॥

lagneśe daśame jātaḥ pitṛsaukhyasamanvitaḥ |

nṛpamānyo jane khyātaḥ svārjitasvo na saṁśayaḥ || 10||

 1. Ako je vladar Lagne u Karma Bhavi, osoba će biti obdarena srećom od roditelja, kraljevskim častima, slavom među ljudima i bez sumnje će imati samozarađeno bogatstvo.

लग्नेशे लाभगे जातः सदा लाभसमन्वितः।

सुशीलः ख्यातकीर्तिश्च बहुदारगुणैर्युतः॥ ११॥

lagneśe lābhage jātaḥ sadā lābhasamanvitaḥ |

suśīlaḥ khyātakīrtiśca bahudāraguṇairyutaḥ || 11||

 1. Ako je vladar Lagne u Labha bhavi, osoba će uvijek biti obdarena dobicima, dobrim kvalitetima, slavom is a mnogo žena.

लग्नेशे व्ययभावस्थे देहसौख्यविवर्जितः।

व्यर्थव्ययी महाक्रोधी शुभदृग्‌योगवर्जिते॥ १२॥

lagneśe vyayabhāvasthe dehasaukhyavivarjitaḥ |

vyarthavyayī mahākrodhī śubhadṛgyogavarjite || 12||

 1. Ako je vladar Lagne u Vjaja bhavi i bez drištija ili jutija benefika, osoba neće imati fizičke sreće, trošiće bezplodno i imaće problema sa ljutnjom.

[1] Dima Grahe su one koje nam donose inteligenciju. To su Surja, Guru, Rahu i Ketu.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.