Sir Winston Churchill

WinstonChurchill01

Ovo je čart slavnog Premijera Velike Britanije. Kanja sa Mangalom se uzdiže na Lagni. Prva stvar koju vidimo je da su vladari desete i Lagne u drugoj bhavi, stvarajući Rāja Siṁhāsana yogu.

 

U Bṛhat Pārāśara Horā Śāstri nailazimo na sledeće:

स्वांशे वा पञ्चमे शुक्रे जीवेन्दुयुतवीक्षिते।

लग्ने लग्नपदे वाऽपि राजवर्गो भवेन्नरः॥ ११॥

svāṁśe vā pañcame śukre jīvenduyutavīkṣite |

lagne lagnapade vā’pi rājavargo bhavennaraḥ || 11||

Osoba će biti povezana sa kraljevskim krugovima, ako je Šukra na Kārakāmśi ili u petoj odatle, ili na Lagni ili na Āruḍha Lagni, sa drištijem ili jutijem Gurua ili Čandre.

Ovdje, vidimo da je Šukra na Kārakāmśa Lagni, u Parivartani sa Guruom, sa Rāśi dṛṣṭijem Čandre.

Postoji takođe i Khala Parivartana povezana sa Āruḍha Lagnom. Mantreśvara u svom radu Phaladīpikā u šestom poglavlju pod nazivom Yogādhyāya daje sledeće efekte yoge:

… उद्वृत्तश्च खले कदाचिदख्लं भाग्यं लभेताखिलं

सौम्योक्त्तिश्च कदाचिदेवमशुभं दारिद्रयदुःखादिकम्॥ ३३॥

… udvṛttaśca khale kadācidakhlaṁ bhāgyaṁ labhetākhilaṁ

saumyokttiśca kadācidevamaśubhaṁ dāridrayaduḥkhādikam || second part of 33rd śloka ||

Osoba rođena sa Khala jogom u svom čartu rođenja je nadmena i nekada veoma nježna i ljubazna. Život je obilježen i sa uspjesima i padovima. Nekada će imati obilje Božje a nekada će biti u bijedi, siromaštvu i nesreći.

Kasnije ćemo vidjeti kako su se ove promjene dešavale gospodinu Čerčilu.

Ṣoḍaśottarī Daśā je primjenjiva u ovom čartu, jer je Vinston Čerčil rođen na Kṛṣṇa Saptami (Kṛṣṇa pakṣa) sa Lagnom u Čandrinoj Hori[1]. Rāhu je Kāraka za ovu Daśu i u ovom čartu; Rāhu je Amātyakāraka među Ćara Kārakama, što pokazuje važnost profesije i karijere u životu. Rāhu igra veoma važnu ulogu, jer je to vladar šeste bhave u osmoj i kreira moćnu Viparita Rađa jogu, istovremeno je smješten u šestoj od Āruḍha Lagne, pokazujući osobu koja će se definitivno suprostaviti neprijatelju.

Djetinjstvo:

Četvrta bhava od Čandre će pokazati majku osobe. Ovdje je vladar dvanaeste bhave Surja zajedno sa Šukrom. Šukra je u Parivartani sa Ketuom. Njegova majka je bila Američkog porijekla i ćerka američkog milionera Leonarda Džeroma (Ātma Kāraka Šukra je nalazi u četvrtoj bhavi od Čandre). Šukra se nalazi na Navāṁśa Lagni, kao vladar osme bhave, ponovo u Parivartani sa Guruom ovog puta, što pokazuje prijevremeno rođenje. Vinston Čerčil je rođen prijevremeno.  Ātma Kāraka je na Navāṁśa Lagni, što pokazuje će osoba biti rođena u kraljevskoj porodici, što je istina. Sir Vinston Čerčil je potomak prvog Vojvode od Marlborougha. U Rāśi čartu, vidimo da je Ketu u drugoj bhavi, aspetovan Šanijem iz pete bhave. Ketu je smrtni neprijatelj za Rađastične Grahe i ovdje je Ketu zajedno sa Budhom, koji je Kāraka za govor. Prema Mahaṛṣi Jaiminiju, sa ovom kombinacijom, osoba će imati problema sa govorom, što je istina u ovom slučaju[2].

Imao je mnogo problema sa osnovnim obrazovanjem i promijenio tri različite škole tokom tog vremena. Pārāśara u 24 poglavlju BPHS je dao odgovor, zašto se to dešava:

लग्नगे सहजाधीशे स्वभुजार्जितवित्तवान्‌।

सेवाज्ञः साहसी जातो विद्याहीनोऽपि बुद्धिमान्‌॥ २५॥

lagnage sahajādhīśe svabhujārjitavittavān |

sevājñaḥ sāhasī jāto vidyāhīno’pi buddhimān || 25||

Ako je vladar treće bhave u prvoj, osoba će imati samozarađeno bogatstvo, biće sklon obožavanju, biće hrabar i inteligentan, iako, odvojen od učenja. (BPHS – bhāveśaphalādhyāyaḥ 24 – śloka 25.)

WinstonChurchill02

Ovdje je vladar treće bhave Mangal na Lagni u neprijateljskom Rāśiju, što mu daje buntovničku prirodu. Završio je Kraljeski Vojni Koledž povezan sa konjicom. Trebala su mu tri pokušaja da bi prošao prijemni ispit, zbog retrogradnosti vladara devete bhave. Konjica je bio prirodan izbor zbog Parivartane vladara devete bhave sa Ketuom (konji – Aśvini). Postojala je distanca u odnosu sa ocem, zbog toga što je dvādaśāṁśa Devatā vladara devete bhave Ahi (Sarpa) što pokazuje veoma nezavisnu osobu, nekog ko ne sluša nikog.  Njegov otac je želio da ga prebaci u pješadijski puk, ali je on ostao u konjici.

 

 

Brak

U Ketu Mahadaśi, Budha antaradaśi, je upoznao suprugu. Budha je zajedno sa vladarom sedme bhave, Guruom (Dārakārakom u čartu) i aspektuje Āruḍhu od sedme bhave (Dārapadu). U Ketu/Ketu/Šukra Daśi su se vjenčali. Ketu se nalazi u dvanaestoj bhavi od Surje, što je veoma povoljno[3].  Ketu je vladar Upapade i dispositor Šukre. U isto vrijeme, Šukra je vladar sedme bhave od Upapade, koja je zadužena da donošenje partnera u život.

Profesija

Sir Vinston Čerčil je bio dopisnik za nekoliko Britanskih novena, što je pokazano Budhom u trećoj bhavi i od Navāṁśa i Kārakāmśa Lagni. Surja u trigonu od Svāṁśe daje dobru službu vladi i društvu. Amātyakāraka Rāhu je u Vargottama Navāṁśi, u Mangalovom Rāśiju Meśu, pokazujući da će odabrati profesiju povezanu sa vojskom. Đanma Nakṣatra je Magha, vladar je Ketu. To je prirodna deseta Nakṣatra kojoj je symbol tron. Ova Nakṣatra pokazuje ljude koji teže moći i bogastvu. Deseta Nakṣatra od nje je Mūla, kojom takođe vlada Ketu, koji je ujedno i vladar Āruḍha Lagne.

U Ketu Mahadaśi, Šani Antar Daśi, putuje na Kubu da bi pisao o Španskim borbama sa Kubanskom gerilom. Ketu je vladar Āruḍha Lagne, postavljen u dvanaestoj od nje u Parivartani sa Grahom na Āruḍha Lagni, pokazujući uzdizanje Āruḍha Lagne. Ketu vlada petom bhavom u Daśāṁśi što pokazuje novi posao. Šani se nalazi u trećoj od Āruḍha Lagne, pokazujući Parākramu ili hrabrost. Takođe se nalazi u šestoj bhavi od Čandre, pokazujući bojno polje. U ovom periodu se prvi put našao u prvim borbenim redovima. Treća bhava od Āruḍha Lagne takođe pokazuje opasnosti po život.

U Ketu Guru Daśā Antara, bio je umiješan u bitke u Indiji. Guru je u Maraṇa Kāraka Sthanu od Čandre u Rāśi čartu, vladar je Āruḍhom od šeste bhave (Satrupadom). U ovom periodu je prvi put u životu se susreo sa porazom.

राज्यनाथे जनुर्लग्नादमात्येशयुतेक्षिते।

अमात्यकारकेणापि प्रधानत्वं नृपालये॥ १॥

rājyanāthe janurlagnādamātyeśayutekṣite |

amātyakārakeṇāpi pradhānatvaṁ nṛpālaye || 1||

Prevod: Ako je vladar desete bhave (od Lagne) zajedno sa ili aspektovan Amātyakārakom ili njen dispositor, osoba će biti prva do kralje (ili vlade). [BPHS Rāja Sambandha yogādhyāyaḥ śloka 1]

Vladar desete bhave Budha je aspektovan Rāhuom, Amātyakārakom. Već smo vidjeli da je Budha takođe umiješan u Siṁhāsana yogu. Budha i Rāhu (zajedno sa Surjom) pripadaju Gonjoj klasi Graha, dajući  da ljudi teže za moći i autoritetstvom.

WinstonChurchill03

Prva stvar koju vidimo u Daśāṁśi je činjenica da je vladar Lagne iz Rāśi čarta u Brahma pravcu, ka dolje, što poakzuje da će novac igrati jako bitnu ulogu u profesiji. Sir Vinston Čerčil  je počeo kao ratni dopisnik, jer bio jako nezadovoljan sa plaćanjem kao Husarski poručnik u Kraljičinoj vojski.

Budha, vladar desete od Lagne u visokom dostojanstvu u Daśāṁśi, vlada trećom bhavom, tako da daje pisanje naročito povezano sa stranim državama. Surja je u šestoj bhavi, aspektovan Rāhuom, pokazujući politiku kao glavno zanimanje. 1908. godine, gospodin Čarčil je prvi put probao da uđe u politiku. Ketu/Mangal/Ketu Daśā. Mangal je uča (egzaltiran) u Daśāṁśi, ali je u Maraṇa Kāraka Sthanu, tako da Pratyantara Daśā nije povoljna za izbore.

U 1900. godini ulazi u Parlament. To je bila Ketu Surja Daśā – Antara. Ketu je vladar pete bhave u Daśāṁśi i zajedno je sa vladarom Lagne (Čandra – birokratija) i već smo napomenuli Surjinu ulogu po pitanju politike. Surja je u Artha Trikoni u Daśāṁśi, tako da će politička karijera biti jako bitna. Surja je na Āruḍha Lagni u Rāśi čartu, i primjenjujući pravilo da se Antara Daśā tiče Āruḍha u trigou, ovo jasno pokazuje da će Surjina Antara Daśā donijeti velike promjene. 1900. godine se pridružio konzervativnoj stranci da bi ušao u Parlament it u ostao četiri godine. 1904. godine, mijenja strane i postaje član Liberalne stranke. To se desilo u Budha Antara Daśi, gdje je većinu vremena provodio vodeći kampanju o slobodnoj trgovini (Budha). Ova Antara Daśā je takođe u potpunosti bila posvećena pisanju, u ovom period je završio biografiju Randolfa Čerčila. Čim je krenula Čandrina Antara Daśā, postao je Pod Sekretar Države za Kolonije. Čandra je u Rāśi čartu vladar devete bhave od Āruḍha Lagne (podrška) i nalazi se u desetoj bhavi od Āruḍha Lagne (posao) i u dvanaestoj bhavi od Lagne (strane zemlje).

  1. godine je bio zadužen za Gallipoljsko sletanje na Dardanelima tokom Prvog Svjetskog Rata, što se završilo kao veliki fiasko. To je bilo u Čandrinoj Maha Daśi i Mangal Antara Daśi. Mangal je Uča u Daśāṁśi, pokazujući da će osoba imati velike ambicije po pitanju profesije, naročito vojne, ali je u Maraṇa Kāraka Sthanu, tako da se ponovo morao susresti sa porazom u životu. Poslije ovog događa je nastavio da radi posao povezan sa vojskom, ali se povukao iz vlade.
  2. godine u Čandra/Surja Daśā Antara, Čerčil je proglašen Ministrom Municije. Surja ponovo akivira Āruḍha Lagnu i Āruḍhu od šeste bhave, pokazujući rad za druge, službu. Surja je u Artha Trikoni u Daśāṁśi u Agni Rāśiju. Šukra je zajedno sa Rahuom (Amātyakārakom) u desetoj bhavi, tako da je Čerčil ponovo unaprijeđen u Sekretara Države za Rat i Sekretara Države za Let.

U 1924. Godini, ponovo se vraća konzervativnoj partiji (Šani u trećoj bhavi od Āruḍha Lagne u svom znaku pokazuje konzervativan stav). To je bilo u Čandra Daśā / Antara i Čandra je u Daśāṁśi zajedno sa vladarom devete i pet bhave i ima Digbal u odnosu na Lagnu u Daśāṁśi.

U Budha/Ketu Daśā /Antara, Konzervativna vlada je poražena. Poslije ovog događaja, Čerčil više nije pozivan u vladu. Ketu antara – Ketu je u trećoj bhavi od Čandre, što je dobar položaj za melfičnu Grahu, ali je u Parivartani sa Šukrom. Poslije ovog perioda, on se na neko vrijeme povukao iz javnosti.

II Svjetski Rat

WinstonChurchill04

U Budha Šukra periodu, Britanija je objavila rat Njemačkoj i Čerčil se vratio kao Prvi čovjek Admiraliteta. U ovom period je imao nekoliko jako dobrih odluka, zbog Budha Surja uticaja (nipuṇa yoga) zasnovanog na Parivartani.

U Budha Daśā /Antara, Rāja joga počinje da dominira. Sir Vinston Čerčil je postao Premijer Velike Britanije. To se desilo 10. Maja 1940. Naredne dvije godine, on je balansirao i pomagao i Sovjetski savez i Ameriku.

U Šukra Čandra Daśi, poslije rata, izgubio je izbore. Šukra je ātmakāraka, zajedno sa Surjom. Rahu je Amātyakāraka u Maraṇa Kāraka sthanu od ātmakārake, što kreira Bhanga jogu.

U Šukra/Šani Daśi 1951. godine, ponovo postaje Premijer i vraća moć. Šani je u trećoj bhavi od Āruḍha Lagne i šestoj od Čandre. Malefici u duṣṭanu daju Rāja jogu.

U Šukra/Guru, dobija Nobelovu nagradu za književnost, jer je Guru vladar druge bhave od Āruḍha Lagne i obećava slavu.

Šta je važno da se vidi je da se Rāhu (iako Amātyakāraka) nalazi u osmoj bhavi ii ma dṛṣṭi na Āruḍha Lagnu i drugu od nje, što pokazuje da će Āruḍha Lagna biti pogođena i oštećena zbog Mangalovih razloga. Ovo se ispostavilo kao tačno, jer je Sir Vinston Čerčil imao nekoliko poraza zbog pogrešno donešenih odluka vezanih za bitke.

OM TAT SAT

[1] Pratimo Parāśarin savjet:

चन्द्रहोरागते कृष्णे सुर्यहोरागते सिते।

लग्ने नृणां फलज्ञप्त्यै विचिन्त्या षोडशोत्तरी॥ २४॥

candrahorāgate kṛṣṇe suryahorāgate site |

lagne nṛṇāṁ phalajñaptyai vicintyā ṣoḍaśottarī|| 24||

Ṣoḍaśottarī Daśā se može primijeniti kada je Lagna u Čandrinoj Hori a rođenje u Kṛṣṇa pakṣi  ili kada je Lagna u Suryinoj Hori a rođenje u Śukla Pakši    BPHS Ch 46.24.

[2] भाग्ये केतौ पापदृष्टे स्तब्धवाक्॥

bhāgye ketau pāpadṛṣṭe stabdhavāk ||

Ketu u drugoj bhavi, aspektovan maleficima daje mucanje i druge defekte u govoru. Jaimini Mahaṛṣikṝtam Upadeśa Sūtra – by Pt. Sanjay Rath

[3] Pokazuje period u kojem primamo stvari od Pāramātme

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.