Phaladīpikā – Peta Adhyāya (Dio 5)

पंचमोऽध्याय

paṁcamo’dhyāya

कर्माजीव प्रकरण

karmājīva prakaraṇa

अर्थाप्ती कथयेद्विलग्नशशिनोः प्राबल्यतः खेचरेः

कर्मस्थैः पातृमातृशात्रवसुहृद्ब्र्हात्रादिभः स्त्रीधनात्।

भृत्याद्वा दिननाथलग्नशशिनां मध्ये बलीयांस्ततः

कर्मेशस्थनवाम्शराशिपवशाद्वृत्तिं जगुस्तद्विदः॥ १॥

arthāptī kathayedvilagnaśaśinoḥ prābalyataḥ khecareḥ

karmasthaiḥ pātṛmātṛśātravasuhṛdbrhātrādibhaḥ strīdhanāt |

bhṛtyādvā dinanāthalagnaśaśināṁ madhye balīyāṁstataḥ

karmeśasthanavāmśarāśipavaśādvṛttiṁ jagustadvidaḥ || 1||

Treba objaviti dobijanje bogatstva neke osobe u odnosu na dominantnost Lagne ili Čandre u zavisnosti od samog čarta. Izvor takvog dobijanja će biti otac, majka, neprijatelj, prijatelj, brat, žena ili sluga prema tome da li se Surja ili neka druga Graha po redosledu  nađe u desetoj bhavi od Lagne ili Čandre, šta god da je snažnije. Osobinu profesiju treba odrediti preko vladara Navamše u kojoj se nalazi vladar desete od Lagne, od Čandre i od Surje, koji god da je snažniji.

फलद्रुमैर्मन्त्रजपश्च शाठ्याद्द्यूतानृतैः कंबलभेषजाद्यैः

द्यातुक्रियाद्वा क्षितिपालपूज्याज्जीवत्यसौ पङ्कजवल्लभांशे॥ २॥

phaladrumairmantrajapaśca śāṭhyāddyūtānṛtaiḥ kaṁbalabheṣajādyaiḥ

dyātukriyādvā kṣitipālapūjyājjīvatyasau paṅkajavallabhāṁśe || 2||

Ako se vladar desete bhave nađe u Surjinoj Navamši, osoba će zarađivati kroz drveće voća, ponavljanje mantra, prevarama, kockanjem, izgovaranjem laži, kroz vunu, lijekove i slično, radeći sa metalima ili kroz službu kralju ili sličnoj osobi od poštovanja.

जलोद्भवानां क्रयविक्रयेण कृषिक्रियागोमहिषीसमुत्थैः।

तीर्थाटनाद्वा वनिताश्रयाद्वा निशाकरांशे वसनक्रयाद्वा॥ ३॥

jalodbhavānāṁ krayavikrayeṇa kṛṣikriyāgomahiṣīsamutthaiḥ |

tīrthāṭanādvā vanitāśrayādvā niśākarāṁśe vasanakrayādvā || 3||

Ako je Navamša u kojoj je vladar desete bhave Čandrina, prihodi osobe u pitanju će biti kroz trgovinu morskim dobrima (biseri, korali), kroz poljoprivredu i stočarstvo, hodočašće na svetim mjestima, službu djevojkama ili trgovinu odjećom.

भौमांशके धातुरणप्रहारैर्महानसाद्भूमिवशात्सुवर्णात्।

परोपतापायुधसाहसैर्वा म्लेच्छाश्रयात्सूचकचोरवृत्या॥ ४॥

bhaumāṁśake dhāturaṇaprahārairmahānasādbhūmivaśātsuvarṇāt |

paropatāpāyudhasāhasairvā mlecchāśrayātsūcakacoravṛtyā || 4||

Ako datom Navamšom vlada Mangal, izvori prihoda mogu biti kroz metale, borbe u bitkama, kuvanje, zemlje, zlato, uzrokovanje problema drugima, oružje, činom avanture, povezanošću sa lošim ljudima, špijunirajući ili kroz krađu.

काव्यागमैर्लेखकलिप्युपायैर्ज्योतिर्गणज्ञानवशाद्बुधांशे।

परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवशात्प्रवृत्तिः॥ ५॥

kāvyāgamairlekhakalipyupāyairjyotirgaṇajñānavaśādbudhāṁśe |

parārthavedādhyayanājjapācca purohitavyājavaśātpravṛttiḥ || 5||

U slučaju da je osoba rođena sa vladarom desete u Navamši kojom vlada Budha, zarađivanje će biti kroz komponovanje poema, proučavanje svetih spisa, pišući ili kroz neki sveštenički rad, ili preko trikova, kroz znanje astrologije, kroz proučavanje Veda za dobrobit drugih, ponavljajući Mantre ili igrajući ulogu sveštenika.

जीवांशके भूसुरदेवतानां समाश्रयाद्भूमिपतिप्रसादात्।

पुराणशास्त्रागमनीतिमार्गाद्धर्मोपदेशेन कुसीदवृत्या॥ ६॥

jīvāṁśake bhūsuradevatānāṁ samāśrayādbhūmipatiprasādāt |

purāṇaśāstrāgamanītimārgāddharmopadeśena kusīdavṛtyā || 6||

Ako je Graha u pitanju u Navamši Gurua, osoba će održavati sebe kroz pomoć Brahmina, Božanstava ili kroz kraljevske usluge, recitujući Purane, pročavajući Šastre, propovijedanjem o moralu, kroz religijske instrukcije ili pozajmljujući novac (zelenaštvo).

स्त्रीसंश्रयाद्गोमहिषीगजाश्वैस्तौर्यत्रिकैर्वा रजतैश्च गन्धैः।

क्षीराद्यलङ्कारपटीपटद्यैः शुक्रांशकेऽमात्यगुणैः कवित्वात्॥ ७॥

strīsaṁśrayādgomahiṣīgajāśvaistauryatrikairvā rajataiśca gandhaiḥ |

kṣīrādyalaṅkārapaṭīpaṭadyaiḥ śukrāṁśake’mātyaguṇaiḥ kavitvāt || 7||

Zarađivanje osobe sa vladarom desete u Navamši kojom vlada Šukra će biti kroz žene, krave, bufala, slonove, konje, kroz trojnu simfoniju (igranje sa dodatkom vokalne i instrumentalne muzike), kroz srebro, mirise, mlijeko, ornamente i svilu, preko vještine kraljeve družbenice ili preko svojih poetskih talenata.

शन्यंशके मूलफलैः श्रमेण प्रेष्यैः खलैनीर्चधनैः कुधान्यैः।

भारोद्वहात्कुत्सिरमार्गवृत्या शिल्पादिभिर्दारुमयैर्वधाद्यैः॥ ८॥

śanyaṁśake mūlaphalaiḥ śrameṇa preṣyaiḥ khalainīrcadhanaiḥ kudhānyaiḥ |

bhārodvahātkutsiramārgavṛtyā śilpādibhirdārumayairvadhādyaiḥ || 8||

Osoba u čijem čartu je vladar desete bhave sklonjen u Šanijevoj Navamši živi radeći sa korijenjem i voćem, ili fizičkog napora (rad koji znoji), kroz sluge, varalice i kroz zarađivanja preko ljudi niske moralnosti, kroz loše žito, noseći teret, pribjegavajući osnovnim hobijima, kroz sculpture, drvene materijale i radeći kako egzekutor ili kasapin.

अंशेशे बलवत्ययत्नसंप्राप्तिं बलोनेशपे

स्वल्पं प्रोक्तफलं भवेदुदयतः कर्मर्क्षदेशे फलम्।

अंशस्योक्तदिशं वदेत्पतियुते दृष्टे स्वदेशे फलं

सत्यन्यैः परदेशजं तदधिपस्यांशे स्वदेशे स्थिरे॥ ९॥

aṁśeśe balavatyayatnasaṁprāptiṁ baloneśape

svalpaṁ proktaphalaṁ bhavedudayataḥ karmarkṣadeśe phalam |

aṁśasyoktadiśaṁ vadetpatiyute dṛṣṭe svadeśe phalaṁ

satyanyaiḥ paradeśajaṁ tadadhipasyāṁśe svadeśe sthire || 9||

Kada je Graha koja vlada Navamšom snažna, doći će se do dobijanja bogastva bez ikakvog napora. Ako je slaba, malo će se akumulirati. Zemlja dobijanja će biti predstavljena Rašijem u desetoj Bhavi ili Navamšom u kojoj se nalazi vladar desete. Ali ako je ovaj Raši aspektovan ili da se u njemu nalazi njegov vladar, onda će osoba zarađivati u svojoj državi. Isto će se desiti  ako je Navamša u kojoj se nalazi vladar desete fiksni Raši. I ako je dati Raši aspektovan ili ako se u njemu nalaze druge Grahe osim vladara tog Rašija, osoba će zarađivati u mjestu koje nije njegova zemlja.

Ovako se završava peto poglavlje o “Profesiji i životu” u radu Phaladipika koju je sastavio Mantrešvara.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.