Phaladīpikā – Druga Adhyāya (Dio 2)

ग्रह भेद

Graha bheda

Podjela Graha (Planeta)

ताम्रं स्वर्णं पितृशुभफलं चात्मसौख्यप्रतापं

धैर्यं शौर्यं समितिविजयं राजसेवं प्रकाशम्।

शौवं कार्यं वनगिरिगतिं होमकार्यप्रवृत्तिं

देवस्थानं कथयतु बुधस्तैक्ष्ण्यमुत्साहमर्कात्॥ १॥

tāmraṁ svarṇaṁ pitṛśubhaphalaṁ cātmasaukhyapratāpaṁ

dhairyaṁ śauryaṁ samitivijayaṁ rājasevaṁ prakāśam |

śauvaṁ kāryaṁ vanagirigatiṁ homakāryapravṛttiṁ

devasthānaṁ kathayatu budhastaikṣṇyamutsāhamarkāt || 1||

Preko Sūrye , mudri ljudi treba da odrede sve vezano bakar, zlato, oca, bilo šta povoljno, o duši,  sreći, junaštvu, hrabrosti, moći, pobjedi u ratu, službi kod kralja, slavi, o bilo kakvoj stvari povezanom sa Gospodom Śivom, o putovanjima kroz šumske i planinske predjele, o učestvovanju u Homama i Jagjama, o hramovima, o oštroumnosti i entuzijazmu.

मातुः स्वस्ति मनःप्रसादमुदधिस्नानं सितं चामरं

छत्रं सुव्यजनं फलानि मृदुलं पुष्पाणि सस्यं कृषिम्।

कीर्तिं मौक्तिककांस्यरौप्यमधुरक्षीरादिवस्त्राम्बुगो-

योषाप्तिं सुखभोजनं तनुसुखं रूपं वदेच्चन्द्रतः॥ २॥

mātuḥ svasti manaḥprasādamudadhisnānaṁ sitaṁ cāmaraṁ

chatraṁ suvyajanaṁ phalāni mṛdulaṁ puṣpāṇi sasyaṁ kṛṣim |

kīrtiṁ mauktikakāṁsyaraupyamadhurakṣīrādivastrāmbugo-

yoṣāptiṁ sukhabhojanaṁ tanusukhaṁ rūpaṁ vadeccandrataḥ || 2||

Od Čandre bi trebalo saznati sve o dobrobiti majke, mentalnoj stabilnosti, zaštiti, lepezama, voću, nežnošću, cvijeću, kukuruzu, poljoprivredi, slavi, dobicima bisera, bronzi, srebru, slatkim supstancama, mlijeku, odjeći, vodi, kravama, ženi, dobrim obrocima, zdravlju tijela i ljepoti.

सत्त्वं भूफलनं सहोदरगुणं क्रौर्यं रणं साहसं

विद्वेषं च महानसाग्निकज्ञात्यस्त्रचोरान्रिपून्।

उत्साहं परकामिनीरतिमसत्योक्तिं महोजाद्वदे-

द्वीर्यं चित्तसमुन्नतिं च  कलुषं सेनाधिपत्यं क्षतम्॥ ३॥

sattvaṁ bhūphalanaṁ sahodaraguṇaṁ krauryaṁ raṇaṁ sāhasaṁ

vidveṣaṁ ca mahānasāgnikajñātyastracorānripūn |

utsāhaṁ parakāminīratimasatyoktiṁ mahojādvade-

dvīryaṁ cittasamunnatiṁ ca  kaluṣaṁ senādhipatyaṁ kṣatam || 3||

Preko Maṅgala se saznaje o snazi, proizvodima dobijenim iz zemlje, o kvalitetima braće, o okrutnosti, bitkama, hrabrim činovima, mržnji, kuhinji, vatri, zlatu, rodbini, oružju, lopovima, neprijateljima, energiji, privrženosti prema tuđim ženama, izgovaranju laži, junaštvu, mentalnom dostojanstvu (uzvišenim mislima), grijehu, upravljanju vojskom i ranama.

पान्डित्यं सुवचः कलातिपुणतां विद्वत्स्तुतिं मातुलं

वाक्चातुर्यमुपासनादिपटुतां विद्यासु युक्तिं मतिम्।

यज्ञं वैष्णवकर्म सत्यवचनं शुक्तिं विहारस्थलं

शिल्पं बान्धवयौवराज्यसुहृदस्तद्भागिनेयं बुधात्॥ ४॥

pānḍityaṁ suvacaḥ kalātipuṇatāṁ vidvatstutiṁ mātulaṁ

vākcāturyamupāsanādipaṭutāṁ vidyāsu yuktiṁ matim |

yajñaṁ vaiṣṇavakarma satyavacanaṁ śuktiṁ vihārasthalaṁ

śilpaṁ bāndhavayauvarājyasuhṛdastadbhāgineyaṁ budhāt || 4||

Budha je onaj koji utiče na učenje, rečitost, vještine vezane za umjetnost, pohvale od učenih ljudi, ujake, spretnosti u govori, mudrost u religioznim meditacijama i slično, sklonosti ka sticanju znanja, inteligenciju, žrtvovanja, bilo koji ritual povezan sa Viṣṇuom, govorenje istine; školjke; mjesta rekreacije; vještine u mehaničkim radovima, nivo zakonitih naslednika; prijatelje i sestrinu djecu.

ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वावारमाचार्यकं

माहात्म्यं श्रुतिशास्त्रधीस्मृतिमतिं सर्वोन्नार्तं सद्गतिम्।

देवब्राह्मणभक्तिमध्वरतपःश्रद्धाश्च कोशस्थलं

वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं संमानमीड्याद्दयाम्॥ ५॥

jñānaṁ sadguṇamātmajaṁ ca sacivaṁ svāvāramācāryakaṁ

māhātmyaṁ śrutiśāstradhīsmṛtimatiṁ sarvonnārtaṁ sadgatim |

devabrāhmaṇabhaktimadhvaratapaḥśraddhāśca kośasthalaṁ

vaiduṣyaṁ vijitendriyaṁ dhavasukhaṁ saṁmānamīḍyāddayām || 5||

Preko Gurua se saznaje o nečijem znanju; dobrim kvalitetima, sinovima, savjetnicima, ponašanju, učenju, velikodušnosti, znanju Veda, Śāstra i Smritija, bilo kojem prosperitetu, blaženstvu, poštovanju prema Bogu i Brahminima, žrtvovanju, pokori, religiji, vjeri, trezorima, mudrosti (učenju), pobjeđivanju čula, sreći od supruga, časti i saosjećanju.

संपद्वाहनवस्त्रभूषणनिधिद्रव्याणि तौर्यत्रिकं

भार्यसौख्यसुगन्धपुष्पमदनव्यापारशय्यालयाण्।

श्रीमत्त्वं कवितासुखं बहुवधूसङ्गं विलासं मदं

साचिव्यं सरसोक्तिमाह भृगुजाद्वाहकर्मोत्सवम्॥ ६॥

saṁpadvāhanavastrabhūṣaṇanidhidravyāṇi tauryatrikaṁ

bhāryasaukhyasugandhapuṣpamadanavyāpāraśayyālayāṇ |

śrīmattvaṁ kavitāsukhaṁ bahuvadhūsaṅgaṁ vilāsaṁ madaṁ

sācivyaṁ sarasoktimāha bhṛgujādvāhakarmotsavam || 6||

Informacije u vezi nečijeg bogastva; vozila; odjeće; ornamenata; skrivenih dobara; trojnoj simfoniji (jedinstvu pjesme, igre i instrumentalne muzike); žene; sreće; mirisa; cvijeća; seksualnog sjedinjenja; ležajeva; prosperiteta; uživanja u poeziji; sklonosti prema tuđim ženama; sportu; lascivnosti; savjetovanja; šarmirajućeg govora; braka i svečanosti treba posmatrati od Śukre.

आयुष्यं मरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयान्

दारिद्रयं भृतकापवादकलुषाण्याशौचनिन्द्यापदः।

स्थैर्यं नीचजनाश्रयं च महिषं तन्द्रीमृणं चायसं

दासत्वं कृषिसाधनं रविसुतात्कारागृहं बन्धनं॥ ७॥

āyuṣyaṁ maraṇaṁ bhayaṁ patitatāṁ duḥkhāvamānāmayān

dāridrayaṁ bhṛtakāpavādakaluṣāṇyāśaucanindyāpadaḥ |

sthairyaṁ nīcajanāśrayaṁ ca mahiṣaṁ tandrīmṛṇaṁ cāyasaṁ

dāsatvaṁ kṛṣisādhanaṁ ravisutātkārāgṛhaṁ bandhanaṁ || 7||

Što se tiče dugovječnosti;  smrti; straha; degradacije; nesreće; poniženja; bolesti; siromaštva; radnika; prekora; grijeha; nečistoće; censure; nesreće; stalnosti; pribjegavanja niskim ljudima; bafala; uspavanosti; dugova; gvožđa; služenja; poljoprivrednog zapošljenja; zatvora i zatvoreništva, to se saznaje preko Śanija.

पित्तास्थिसारोऽल्पकचश्च रक्तश्यामाकृतिः स्यान्मधुपिङ्गलाक्षः।

कौसुभ्भवासाश्चतुरस्रदेहः शूरः प्रचण्डः पृथुबाहुरर्कः॥ ८॥

pittāsthisāro’lpakacaśca raktaśyāmākṛtiḥ syānmadhupiṅgalākṣaḥ |

kausubhbhavāsāścaturasradehaḥ śūraḥ pracaṇḍaḥ pṛthubāhurarkaḥ || 8||

Sūrya je pitta konstitucije i snažan je u kostima u tijelu; Ima malu količinu kosu i ima tamno crvenu boju. Ima crvenkasto braon oči. Obučen je u crveno i ima kvadratno tijelo. Hrabar je i gnijevan i ima masivne ruke.

स्थूलो युवा च स्थविरः सितः कान्तेक्षणश्चासितसूक्ष्ममूर्धजः।

रक्तैकसारो मृदुवाक् सितांशुको गौरः शशी वातकफात्मको मृदुः॥ ९॥

sthūlo yuvā ca sthaviraḥ sitaḥ kāntekṣaṇaścāsitasūkṣmamūrdhajaḥ |

raktaikasāro mṛduvāk sitāṁśuko gauraḥ śaśī vātakaphātmako mṛduḥ || 9||

Čandra ima veliko tijelo koje je mladoliko, mršavo i bijelo, ima lijepe oči, crnu i tanku kosu. Vlada krvlju. Nježnog je govora, nosi bijelu odjeću i predivnog je tena. Vāta i kapha je konstitucije i blagog temperamenta.

मध्ये कृशः कुञ्चितदीप्तकेशः क्रूरेक्षणः पैत्तिक उग्रबुद्धिः।

रक्ताम्बरो रक्ततनुर्महीजश्चण्डोऽत्युदारस्तरुणोऽतिमज्जः॥ १०॥

madhye kṛśaḥ kuñcitadīptakeśaḥ krūrekṣaṇaḥ paittika ugrabuddhiḥ |

raktāmbaro raktatanurmahījaścaṇḍo’tyudārastaruṇo’timajjaḥ || 10||

Maṅgala ima tanak struk, kovrdžavu i svijetlu kosa. Ima vatrene oči, Pitta je konstitucija i okrutan po prirodi. Nosi crvenu odjeću i crvenkastog je tena. Gnijevan ali i jako velikodušan. Mladolikog je izgleda i vlada moždinom u tijelu.

दूर्वलताश्यामतनुस्त्रिधातुमिश्रः सिरावान्मधुरोक्तियुक्तः।

रक्तायताक्षो हरितंशुकस्त्वक्सारो बुधो हास्यरुचिः समङ्गः॥ ११॥

dūrvalatāśyāmatanustridhātumiśraḥ sirāvānmadhuroktiyuktaḥ |

raktāyatākṣo haritaṁśukastvaksāro budho hāsyaruciḥ samaṅgaḥ || 11||

Budha je zelen poput vlasi Durva trave. On je mješavina tri konstitucije (Vata, Pitta i Kapha). Njegovo tijelo je ispunjeno venama. Prijatan je u govoru. Ima crvene i izdužene oči i odjeven je u zeleno. Vlada kožom i sklon zabavi i ima  jednake udove.

पीतद्युतिः पिङ्गकचेक्षणः स्यात् पीनोन्नतोराश्च बृहच्छरीरः।

कफात्मकः श्रेष्ठमतिः सुरेड्यः सिंहाब्जनादश्च वसुप्रधानः॥ १२॥

pītadyutiḥ piṅgakacekṣaṇaḥ syāt pīnonnatorāśca bṛhaccharīraḥ |

kaphātmakaḥ śreṣṭhamatiḥ sureḍyaḥ siṁhābjanādaśca vasupradhānaḥ || 12||

Guru ima žućkasto tijelo. Njegove oči i kosa su braon. Vlada masnoćom i ima uzdignute grudi. Posjeduje veliko tijelo. Kapha je konstitucije i jako je inteligentan. Njegov glas je sličan lavovskom ili zvuku školjke. Uvijek ide prema bogastvu.

चित्राम्बराकुञ्चितकृष्णकेशः स्थूलाङ्गदेश्च कफानिलात्मा।

दूर्वङ्कुराभः कमनो विशालनेत्रो भृगुः साधितशुक्लवृद्धिः॥ १३॥

citrāmbarākuñcitakṛṣṇakeśaḥ sthūlāṅgadeśca kaphānilātmā |

dūrvaṅkurābhaḥ kamano viśālanetro bhṛguḥ sādhitaśuklavṛddhiḥ || 13||

Śukra je odjeven u raznobojnu odjeću. Ima crnu kovrdžavu kosu. Njegovi udovi i tijelo su ogromni. Kostitucija mu je previše Vate i Kaphe. Ima tijelo boje Durva trave kada izniče. Veoma je drag i ima okrugle oči. Ima sačuvanu polnu moć.

पङ्गुनिम्नविलोचनः कृशतनुदरीर्घः सीरालोऽलसः

कृष्णाङ्गः पवनात्मकोऽतिपिशुनः स्नाय्वात्मको निर्घृणः।

मूर्खः स्थूलनखद्विजः परुषरोमाङ्गोऽशुचिस्तामसो

रौद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णाम्बरो भास्करिः॥ १४॥

paṅgunimnavilocanaḥ kṛśatanudarīrghaḥ sīrāloa’lasaḥ

kṛṣṇāṅgaḥ pavanātmako’tipiśunaḥ snāyvātmako nirghṛṇaḥ |

mūrkhaḥ sthūlanakhadvijaḥ paruṣaromāṅgo’śucistāmaso

raudraḥ krodhaparo jarāpariṇataḥ kṛṣṇāmbaro bhāskariḥ || 14||

Śani je tamnog oblika, hrama i Vatta je konstitucije. Ima duboke oči, mršavo i visoko tijelo puno vena i arterija. Lijen je i jako kleveće druge. Vlada mišićima u tijelu. Okrutan je, nema sažaljenja i tup je. Ima velike nokte, zube, zbijenu kosu i udove. On je prljav i sklon grijehu. Vatren je i personifikacija bijesa. Zrelih je godina i nosi crnu odjeću.

शौवं धाम बहिःप्रकाशकमरुद्देशो रवेः पूर्वदिक्

दुर्गास्थनचधूलौषधिमधुस्थानं विधोर्वायुदिक्।

चोरम्लिच्छकृशानुयुद्धभुवि दिग्याम्या कुजस्योदिता

विद्वद्विष्णुसभाविहारगणकस्थानान्युदीचीं विदुः॥ १५॥

śauvaṁ dhāma bahiḥprakāśakamaruddeśo raveḥ pūrvadik

durgāsthanacadhūlauṣadhimadhusthānaṁ vidhorvāyudik |

coramlicchakṛśānuyuddhabhuvi digyāmyā kujasyoditā

vidvadviṣṇusabhāvihāragaṇakasthānānyudīcīṁ viduḥ || 15||

Sledeća mjesta posjećuje Sūrya: Hram povećen Śivi, otvoren prostor i otvorena i svijetla mjesta, regioni sa nedostatkom vode i Istočna strana svijeta. Čandrina prebivališta su mjesta gdje se čuva Božanstvo Pārvatī, mjesta gdje se žene okupljaju, mjesta sa vodom, ljekovitim biljem i biljkama, mjesta gdje se drži piće ili med i Sjeverozapadni pravac. Mjesta gdje se okupljaju lopovi ili ljudi niskog morala, mjesta gdje je vatra, mjesta bitke i Južni pravac su mjesta koja pripadaju Maṅgalu. Budha vlada mjestima koja posjećuju učeni ljudi, mjesta gdje se čuva Viṣṇu, skupština, mjesta rekreacije, matematičke hale i Sjeverni pravac.

कोशाश्वत्थसुरद्विजातिनिलयस्त्वैशानदिग्गीष्पते-

वेर्श्यावीथ्यवरोघनृत्तशयनस्थानं भृगिरग्निदिक्।

नीचश्रेण्यशुचिस्थलं वरुणदिक्छास्तुः शनेरालयो

वल्मीकाहितमोबिलान्यहिशिखिस्थानानि दिग्रक्षसः॥ १६॥

kośāśvatthasuradvijātinilayastvaiśānadiggīṣpate-

verśyāvīthyavaroghanṛttaśayanasthānaṁ bhṛgiragnidik |

nīcaśreṇyaśucisthalaṁ varuṇadikchāstuḥ śanerālayo

valmīkāhitamobilānyahiśikhisthānāni digrakṣasaḥ || 16||

Mjesta koja pripadaju Guruu su: Trezori, Asvattha (papal) drvo, mjesta prebivanja Božanstava i Brahmina i Sjeveroitočni pravac. Mjesta Śukre su: odaje kurtizana, harem, plesna dvorana, spavaća soba i Jugoistočni pravac. Śanijeva mjesta su mjesta gdje žive ljudi koji su van kasti, prljava mjesta, Zapadni pravac i hram Božanstva Śāstā. Mjesta Rāhua i Ketua su: mravinjaci, tamne rupe u kojima se nalaze zmije i Jugozapadni pravac.

शैवो भिषङ्नृपतिरध्वरकृत्प्रधानी

व्याध्रो मृगो दिनपतेः किल चक्रवाकः

शास्ताङ्गनारजकर्कषकतोयगाः स्यु-

रिन्दोः शशश्च हरिणश्च बकश्चकोरः॥ १७॥

śaivo bhiṣaṅnṛpatiradhvarakṛtpradhānī

vyādhro mṛgo dinapateḥ kila cakravākaḥ

śāstāṅganārajakarkaṣakatoyagāḥ syu-

rindoḥ śaśaśca hariṇaśca bakaścakoraḥ || 17||

Śiva Bhakta, ljekar, kralj, onaj koji izvodi žrtvovanja, ministar, tigar, jelen i ćurka su predstavljeni Sūryom. Onaj koji obožava Śāstā Božanstvo, žene, perači, odgajivači, vodene životinje, zečevi, antilope, vrane i Greek partridge su pokazani Čandrom.

भौमो महानसगतायुधभृत्सुवर्ण-

काराजकुक्कुटशिवाकपिगृध्रचोराः।

गोपज्ञशिल्पगणकोत्त मविष्णुदासा-

स्तार्क्ष्यः किकी दिवीशुकौ शशिजो बडालः॥ १८॥

bhaumo mahānasagatāyudhabhṛtsuvarṇa-

kārājakukkuṭaśivākapigṛdhracorāḥ |

gopajñaśilpagaṇakotta maviṣṇudāsā-

stārkṣyaḥ kikī divīśukau śaśijo baḍālaḥ || 18||

Stvari povezane sa kuvanje (u kuhinji), oni koji nose oružje, zlatari, ovan, kuvar, šakal, majmun, kobac i lopov pripadaju Maṅgalu. Čobanin, učen čovjek, zanatlija, mudri računovođa, Viṣṇu Bhakta, Garuḍa, Chataka ptica, papagaj i mačka su predstavljeni Budhom.

दैवज्ञमन्त्रिगुरुविप्रयतीशमुख्याः

पारावतः सुरगुरोस्तुरगश्च हंसः।

गानी धनी विटवणिङ्नटतन्तुवाय-

वेश्यामयूरमहिषाश्च भृगोः शुको गौः॥ १९॥

daivajñamantriguruviprayatīśamukhyāḥ

pārāvataḥ suragurosturagaśca haṁsaḥ |

gānī dhanī viṭavaṇiṅnaṭatantuvāya-

veśyāmayūramahiṣāśca bhṛgoḥ śuko gauḥ || 19||

Astrolog, minister, učitelj, Brahmin, vođa Sanjasija, važne ličnosti, golub , konj i labud su povezani sa Guruom. O muzičarima, bogatim ljudima, senzualistima, trgovcima, igračima, tkačima, kurtizanama, paunu, bufalu, papagaju i kravi se saznaje preko Śukre.

तैलक्रयी भृतकनीचकिरातकाय-

स्काराश्च दन्तिकरटाश्च पिकाः शनेः स्युः।

बौद्धहितुण्डिकखराजवृकोष्ट्रसर्प-

ध्वान्तादयो मशकमत्कुणकृम्युलूकाः॥ २०॥

tailakrayī bhṛtakanīcakirātakāya-

skārāśca dantikaraṭāśca pikāḥ śaneḥ syuḥ |

bauddhahituṇḍikakharājavṛkoṣṭrasarpa-

dhvāntādayo maśakamatkuṇakṛmyulūkāḥ || 20||

Prodavac ulja, sluga, zla osoba, lovac, kovač, slon, vrana, i kukavica su pripisani Śaniju. Budhista, hvatač zmija, magarac, ovan, vuk, kamila, zmije, prekrivena mrakom i slična mjesta, komarac, buba, insekt i sova pripadaju Rāhuu i Ketuu.

सौम्यः समोऽर्कजसितावहितौ खरांशो-

रिन्दोहितौ रविबुधावपरे समाः स्युः।

भौमस्य मन्दभृगुजौ तु समौ रिपुर्ज्ञः

सौम्यस्य शीतगुररिः सुहृदौ सितार्कौ॥ २१॥

saumyaḥ samo’rkajasitāvahitau kharāṁśo-

rindohitau ravibudhāvapare samāḥ syuḥ |

bhaumasya mandabhṛgujau tu samau ripurjñaḥ

saumyasya śītagurariḥ suhṛdau sitārkau || 21||

Budha je neutralan prema Sūryi. Śani i Śukra su njegovi prijatelji. Čandrini prijatelji su Sūrya i Budha, ostali su neutralni prema njemu. Maṅgalu su neutralni Śukra i Śani i Budha je njegov neprijatelj. Čandra je Budhov neprijatelj, Śukra i Sūrya su njegovi prijatelji.

सूरेद्विषौ कविबुधौ रविजः समः स्या-

न्मध्यौ कवेर्गुरुकुजौ सुहृदौ शनिज्ञौ।

जीवः समः सितविदौ रविजस्य मित्रे

ज्ञेया अनुक्तखचरास्तु तदन्यथा स्युः॥ २२॥

sūredviṣau kavibudhau ravijaḥ samaḥ syā-

nmadhyau kavergurukujau suhṛdau śanijñau |

jīvaḥ samaḥ sitavidau ravijasya mitre

jñeyā anuktakhacarāstu tadanyathā syuḥ || 22||

Śukra i Budha su neprijatelji Gurua, Śani je neutralan prema njemu. Guru i Maṅgala su neutralni prema Śukri. Śani i Budha su njegovi prijatelji. Guru je neutralan prema Śaniju. Śukra i Budha su njegovi prijatelji. U slučaju gdje su određene Grahe izostavljene, one se moraju uzeti u obzir da bi se ispunili odnosi koji nijesu pomenuti.

आन्योन्यं त्रिसुखस्वखान्त्यभवगास्तत्कालमित्राण्यमी

टन्नैसर्गिकमप्यवेक्ष्य कथयेत्तस्यातिमित्राहितान्।

शौर्याज्ञे रविजो गुरुर्गुरुसुतौ भौमश्चतुर्थाश्टमौ

पुर्णं पश्यति सप्तमं च सकलास्तेष्वंध्रिवृद्ध्या क्रमात्॥ २३॥

ānyonyaṁ trisukhasvakhāntyabhavagāstatkālamitrāṇyamī

ṭannaisargikamapyavekṣya kathayettasyātimitrāhitān |

śauryājñe ravijo gururgurusutau bhaumaścaturthāśṭamau

purṇaṁ paśyati saptamaṁ ca sakalāsteṣvaṁdhrivṛddhyā kramāt || 23||

Grahe su međusobno prijateljske kada se nađu u trećoj, četvrtoj, drugoj, desetoj, dvanaestoj i jedanaestoj jedna od druge. Odredite koje su Grahe prirodno prijateljske, koje su prirodno neutralne i koje su neprijateljske i onda zaključite iz ove dvije vrste prijateljstava koje su Grahe veome prijateljske i one koje su veome neprijateljske.

Śani baca pun pogled na treću i desetu Bhāva; Guru na petu i devetu i Maṅgala na četvrtu i osmu Bhāvu. Sve Grahe bacaju četvrtinu pogleda na treću i desetu  Bhāva, polovinu pogleda na petu i devetu Bhāva i tri četvrtine pogleda na četvrtu i osmu Bhāvu i pun pogled na sedmu.

सूर्यादेरयनं क्षणो दिनमृतुर्मासश्च पक्षः शर-

द्विप्रौ शुक्रगुरू रविक्षितिसुतौ चन्द्रो बुधोऽन्त्यः शनिः।

प्राहुः सत्त्वरजस्तमांसि शशिगुर्वर्काः कविज्ञौ परे

ग्रीष्मादर्ककुजौ शशी शशिसुतो जीवः शनिर्भार्गवः॥ २४॥

sūryāderayanaṁ kṣaṇo dinamṛturmāsaśca pakṣaḥ śara-

dviprau śukragurū ravikṣitisutau candro budho’ntyaḥ śaniḥ |

prāhuḥ sattvarajastamāṁsi śaśigurvarkāḥ kavijñau pare

grīṣmādarkakujau śaśī śaśisuto jīvaḥ śanirbhārgavaḥ || 24||

Grahe od Sūrye pa redom imaju uticaj nad periodima od pola godine; Muhurta (2 Ghāṭike); dan; 2 mjeseca (Ritu), jedan mjesec (Masa); petnaest dana (Pakṣa) i godina dana, datim redom.

Śukra i Guru su Brahmini, Sūrya i Maṅgala su Kshatriya. Chandra je Vaiśya; Budha je vladar Sudra zajednice i Sani  je vladar ljudi van kaste. Chandra, Guru i Sūrya su Grahe koje predstavljaju Satva Gunu. Sukra i Budha su u suštini Grahe Rajasa ili strasti. Mangala i Śani posjeduju Tamas ili tama kao svoje istaknute karakteristike.

Vladari šest sezona počevši od Grišme su (1) Sūrya i Maṅgala (2) Čandra (3) Budha (4) Guru (5) Śani i (6) Śukra.

ताताम्बे रविभार्गवौ दिवि निशि प्राभाकरीन्दू स्मृतौ

तद्व्यस्तेन पितृव्यमातृभगिनीसंज्ञौ तदा तत्क्रमात्।

वामाक्षिन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो

जीवो ज्येष्ठसहोदरः शशिसुतो दत्तात्मजः सम्ज्ञितः॥ २५॥

tātāmbe ravibhārgavau divi niśi prābhākarīndū smṛtau

tadvyastena pitṛvyamātṛbhaginīsaṁjñau tadā tatkramāt |

vāmākṣindurino’nyadakṣi kathito bhaumaḥ kaniṣṭhānujo

jīvo jyeṣṭhasahodaraḥ śaśisuto dattātmajaḥ samjñitaḥ || 25||

Sūrya i Śukra pokazuju oca i majku datim redom ukoliko je dijete rođeno tokom dana; Śani i Chandra ako je rođenje tokom noći. Ukoliko ne igraju ulogu roditelja, jedna od dvije Grahe u paru će pokazivati očevog brata (strica) ili majčinu sestru (tetku).

Čandra predstavlja lijevo oko a Surya desno. Mangala predstavlja najmlađeg brata, dok Guru najstarijeg. Budha pokazuje usvojenog sina.

देहो देही हिमरुचिरिनस्त्विन्द्रियाष्यारपूर्वा

आदित्यद्विड्गुलिकशिखिनस्तस्य पीडाकराः स्युः।

गन्धः सौम्यो भृगुजशशिनौ द्वौ रसौ सूर्यभौमौ

रूपौ शब्दो गुरुरथ परे स्पर्शसंज्ञाः प्रदिष्टाः॥ २६॥

deho dehī himarucirinastvindriyāṣyārapūrvā

ādityadviḍgulikaśikhinastasya pīḍākarāḥ syuḥ |

gandhaḥ saumyo bhṛgujaśaśinau dvau rasau sūryabhaumau

rūpau śabdo gururatha pare sparśasaṁjñāḥ pradiṣṭāḥ || 26||

Čandra predstavlja tijelo i Sūrya dušu. Maṅgala i ostale Grahe predstavljaju pet čula. Neprijatelji Sūrye, tj. Rāhu, Gulika i Ketu će uzrokovati problem tijelu i duši.

Budha vlada mirisom (nos); Śukra i Čandra ukusom); Sūrya i Maṅgala vladaju vidom; Guru sluhom. Ostali, tj. Śani, Rāhu i Ketu vladaju dodirom.

क्षीणेन्द्वर्ककुजाहिकेतुरविजाः पापाः सपापश्च वित्

क्लीवाः केतुबुधार्कजाः शशितमःशुक्राः स्त्रियोऽन्ये नराः।

रुद्राम्बागुहविष्णुधातृकमलाकालाह्यजा देवताः

सूर्यादग्निजलाग्निभूमिखपयोवाय्वात्मकाः स्युर्ग्रहाः॥ २७॥

kṣīṇendvarkakujāhiketuravijāḥ pāpāḥ sapāpaśca vit

klīvāḥ ketubudhārkajāḥ śaśitamaḥśukrāḥ striyo’nye narāḥ |

rudrāmbāguhaviṣṇudhātṛkamalākālāhyajā devatāḥ

sūryādagnijalāgnibhūmikhapayovāyvātmakāḥ syurgrahāḥ || 27||

Opadajući Čandra, Sūrya, Maṅgala, Rāhu, Ketu i Śani su malefične Grahe. Budha je takođe malefičan ako je zajedno sa maleficima.

Ketu, Budha i Śani su evnusi. Śukra, Rāhu i Čandra su ženskog pola. Ostali, tj. Sūrya, Mangal i Guru su muškog. Rudra, Amba, Guha, Viṣṇu, Brahman, Laksmi,Kāla (Yama), zmija Adisesa i Brahman su vladajuća Božanstva nad Grahama od Sūrya datim redom.

Agni, Jāla, Agni, Pṛthvi, Ākāśa, Jāla i Vāyu su pet elemenata predstavljenih Grahama od Sūrye redom.

गोधूमं तण्डुलं वै तिलचणककुलुत्थाढकश्याममुद्गा

निष्पावा माष अर्केन्द्वसितगुरुशिखिक्रूरविद्भृग्वहीनाम्।

भोगीनार्क्यारजीवज्ञशशिशिखिसितेष्वम्बराख्यं कलिङ्गं

सौराष्ट्रावन्तिसिन्धून्सुमगधयवनान्पर्वतान्कीकटांश्च॥ २८॥

godhūmaṁ taṇḍulaṁ vai tilacaṇakakulutthāḍhakaśyāmamudgā

niṣpāvā māṣa arkendvasitaguruśikhikrūravidbhṛgvahīnām |

bhogīnārkyārajīvajñaśaśiśikhisiteṣvambarākhyaṁ kaliṅgaṁ

saurāṣṭrāvantisindhūnsumagadhayavanānparvatānkīkaṭāṁśca || 28||

Sūryina žitarica je pšenica, Čandrina – pirinač, Śani – susam, Guru – Leblebija (Slanutak), Ketu – konjski pasulj, Maṅgala – Dhal, Budha – zeleni pasulj, Śukra – Dolićos Labab (vrsta graška), i Rāhu – crni pasulj.

Zemlje predstavljene sa devet Graha Rāhu, Sūrya, Śani, Maṅgala, Guru, Budha, Čandra, Ketu i Śukra su: (1) Ambara (2) Kalinga (3) Sauraštra (4) Avanti, (5) Sindhu (6) Magadha, (7) Yavana, (8) Parvata i (9) Kikata.

माणिक्यं तरणेः सुधार्यममलं मुक्ताफलं शीतगो-

र्माहेयस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मतम्।

देवेड्यस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वज्रं शने-

र्नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेधवैदूर्यके॥ २९॥

māṇikyaṁ taraṇeḥ sudhāryamamalaṁ muktāphalaṁ śītago-

rmāheyasya ca vidrumaṁ marakataṁ saumyasya gārutmatam |

deveḍyasya ca puṣparāgamasurāmātyasya vajraṁ śane-

rnīlaṁ nirmalamanyayośca gadite gomedhavaidūryake || 29||

Rubin je Sūryin dragi kamen, čist biser bez mrlja koji je podesan da se odmah nosi pripada Čandri, Koral pripada Maṅgalu, Budhov dragi kamen je smaragd oblikovan poput Garuḍe. Topaz pripada Guruu. Šukra posjeduje dijamant. Śanijev dragi kamen je Safir bez mrlja na sebi. Ahat i Lapis Lazuli ili Tirkiz kaže se da pripadaju Rāhuu i Ketuu.

ताम्रं कांस्यं धातुताम्रं त्रपु स्यात् स्वर्णं रौप्यं चायसं भास्करादेः।

वस्त्रं तत्तद्वर्णयुक्तं विशेषाज्जीर्णं मन्दस्याग्निदगधं कुजस्य॥ ३०॥

tāmraṁ kāṁsyaṁ dhātutāmraṁ trapu syāt svarṇaṁ raupyaṁ cāyasaṁ bhāskarādeḥ |

vastraṁ tattadvarṇayuktaṁ viśeṣājjīrṇaṁ mandasyāgnidagadhaṁ kujasya || 30||

Materijali povezani sa Grahama od Surye pa redom su bakar, mesing, bakar, ruda, olovo, zlato, srebro i gvožđe.

Dijelovi odjeće za nekoliko Graha će biti kao i njihova odjeća i boja. Ali odjeća koja pripada Śaniju su rite dok će odjeća kojom vlada Maṅgala će biti oštećena vatrom.

भानोः कटुर्भूमिसुतस्य तिक्तं लावण्यमिन्दोरथ चन्द्रजस्य।

मिश्रीकृतं यन्मधुरं गुरोस्तु शुक्रस्य चाम्लं च शनेः कषायः॥ ३१॥

bhānoḥ kaṭurbhūmisutasya tiktaṁ lāvaṇyamindoratha candrajasya |

miśrīkṛtaṁ yanmadhuraṁ gurostu śukrasya cāmlaṁ ca śaneḥ kaṣāyaḥ || 31||

Opor, ljut, slan, miješan, sladak, kiseo i ukus koji skuplja (steže) su ukusu koji su dodijeljeni Sūryi, Maṅgalu, Čandri, Budhu, Guruu, Śukri i Śaniju.

भास्वग्दीष्पतिचन्द्रजक्षितिभुवां स्याद्दक्षिणे लाञ्छनं

शेषाणामितरत्र तिग्मकिरणात्कटयां शिरःपृष्ठयोः।

कक्षेऽसे वदने च सविथचरणे चिह्नं वयांस्यर्कतो

नेमे नाथ तटं नखं नग सनि ज्ञानाड्य नग्नाटनम्॥ ३२॥

bhāsvagdīṣpaticandrajakṣitibhuvāṁ syāddakṣiṇe lāñchanaṁ

śeṣāṇāmitaratra tigmakiraṇātkaṭayāṁ śiraḥpṛṣṭhayoḥ |

kakṣe’se vadane ca savithacaraṇe cihnaṁ vayāṁsyarkato

neme nātha taṭaṁ nakhaṁ naga sani jñānāḍya nagnāṭanam || 32||

Sūrya, Guru, Budha i Maṅgala imaju svoje oznake ili biljege na desnoj strani. Ostali imaju svoje oznake na lijevoj. Grahe počevši od Sūrye pa redom ostavljaju biljege na kukovima, na glavi, na leđima, pod pazuhom, na ramenima, na licu i na  nogama.

Sūrya je osoba od 50 godina. Čandra sa 70 godina. Maṅgala je 16 godina star. Budha je mladić od 20 godina. Guru je osoba sa 30 godina. Śukra je dijete od 7 godina. Śani i Rāhu imaju po 100 godina.

नीलद्युतिर्दीर्घतनुः कुवर्णः पामी सपाषण्डमतः सहिक्कः।

असत्यवादी कपटी च राहुः कुष्ठी परान्निन्दति बुद्धीनः॥ ३३॥

nīladyutirdīrghatanuḥ kuvarṇaḥ pāmī sapāṣaṇḍamataḥ sahikkaḥ |

asatyavādī kapaṭī ca rāhuḥ kuṣṭhī parānnindati buddhīnaḥ || 33||

Rāhu je crne boje, visoke pojave i niske kaste; ima bolesnu kožu; jeretik je; štuca; govori laži; lukav je; pati od leper; razotriva druge i nema inteligencije.

रक्तोग्रदृष्टिविषवाग्रदेहः सशस्त्रः पतितश्च केतुः।

धूम्रद्युतिर्धूमप एव नित्यं व्रणाङ्किताङ्गश्च कृशो नृशम्सः॥ ३४॥

raktogradṛṣṭiviṣavāgradehaḥ saśastraḥ patitaśca ketuḥ |

dhūmradyutirdhūmapa eva nityaṁ vraṇāṅkitāṅgaśca kṛśo nṛśamsaḥ || 34||

Ketu ima crveni i vatreni izgled; otrovan jezik i izduženo tijelo. Naoružan je; van kasti; boje dima i konstantno udiše vazduh; ruke su mu u modricama; mršav je i zlonamjeran.

सीसं च जीर्णवसनं तमसस्तु केतो-

र्मृद्भाजनं विविधचित्रपटं प्रदिष्टम्।

मित्राणि विच्छनिसितास्तास्तमसोर्द्व्योस्तु

भौमः समो निगदितो रिपवश्च शेषाः॥ ३५॥

sīsaṁ ca jīrṇavasanaṁ tamasastu keto-

rmṛdbhājanaṁ vividhacitrapaṭaṁ pradiṣṭam |

mitrāṇi vicchanisitāstāstamasordvyostu

bhaumaḥ samo nigadito ripavaśca śeṣāḥ || 35||

Pogrešnom i starom odjećom vlada Rāhu, dok zemljanim posuđem i mješovitom garderobom raznih boja vlada Ketu.

Budha, Śani i Śukra su prijatelji Rahua kao i Ketua. Maṅgala je neutralan prema njima. Ostali su neprijatelji.

मूढोऽपि नीचरिपुगोऽष्टमषड्व्ययस्थो

दुःस्थः स्मृतो भवति सुस्थ इतीतरः स्यात्।

चन्द्रेव्ययायतनुषट्सुतकामसंस्थे

तोयाभिवृद्धिमिह शंसति वृद्धिकार्ये॥ ३६॥

mūḍho’pi nīcaripugo’ṣṭamaṣaḍvyayastho

duḥsthaḥ smṛto bhavati sustha itītaraḥ syāt |

candrevyayāyatanuṣaṭsutakāmasaṁsthe

toyābhivṛddhimiha śaṁsati vṛddhikārye || 36||

Za Grahe se kaže da su loše smjetene kada su pomračene, debilitirane (kada se nađu u znaku debilitacije u Rāśi čartu ili podjelnim kartama), kada se nađu u neprijateljskom znaku, kada se nađu u osmoj, šestoj ili dvanaestoj Bhāvi. Na drugim mjestima se kaže da su dobro smještene.

Ako je Čandra u dvanaestoj, jedanaestoj, prvoj, šestoj, petoj ili sedmoj Bhāvi u trenutku postavljanja pitanja o vodi u vrijeme navodnjavanja, povećavanje vode se može predvidjeti sa sigurnošću.

अन्तः सारसमुन्नतद्रुररुणो वल्ली सितेन्दू स्मॄतौ

गुल्मः केतुरहिश्च कण्टकनगौ भौमार्कजौ कीर्तितौ।

वागीशः सफलोऽफलः शशिसुतः क्षीरप्रसूनद्रुमौ

शुकेन्दू विधुरोषधिः शनिरसारागश्च सालद्रुमः॥ ३७॥

antaḥ sārasamunnatadruraruṇo vallī sitendū smṝtau

gulmaḥ keturahiśca kaṇṭakanagau bhaumārkajau kīrtitau |

vāgīśaḥ saphalo’phalaḥ śaśisutaḥ kṣīraprasūnadrumau

śukendū vidhuroṣadhiḥ śanirasārāgaśca sāladrumaḥ || 37||

Sūrya predstavlja drveće koje je snažno iznutra i u isto vrijeme visoko. Čandra i Śukra pokazuju biljke puzavice. Ketu i Rāhu predstavljaju grupisano drveće ili žbunje. Maṅgala i Śani pokazuju trnovito bilje. Guru i Budha predstavljaju plodonosno(Guru) i neplodno drveće (Budha). Śukra i Čandra predstavljaju drveće koje je sočno i koje cvjeta. Čandra predstavlja ljekovito bilje. Beživotno i slabo drveće je predstavljeno Śanijem. Rāhu pokazuje drveće kao ogradu ili zaštitu.

 

Ovako se završava drugo poglavlje Mantreśvarinog rada Phaladīpikā.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.