Gaṇeśastavaḥ – U slavu Gaṇeśe

ganesh3आप्रजं निर्विकल्पं निराकारमेकं

निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं।

परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं

पब्रह्मरूपं गणेशं भजेम॥१॥

āprajaṁ nirvikalpaṁ nirākāramekaṁ

nirānandamānandamadvaitapūrṇaṁ |

paraṁ nirguṇaṁ nirviśeṣaṁ nirīhaṁ

pabrahmarūpaṁ gaṇeśaṁ bhajema ||1||

Obožavamo ne rođenog, nepromjenivog, bez oblika, onog koji je iznad blaženstva i pun blaženstva, koji je punina nedvojnosti, vrhunskog, iznad kvaliteta, bez ralikovanje i iznad želja, Śrī Gaṇeśu, Vrhunsku Personifikaciju Brahmana.

गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं

चिदाभासकंसर्वगं ज्ञानगम्यम्।

मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं

परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम॥२॥

guṇātītamānaṁ cidānandarūpaṁ

cidābhāsakaṁsarvagaṁ jñānagamyam |

munidhyeyamākāśarūpaṁ pareśaṁ

parabrahmarūpaṁ gaṇeśaṁ bhajema ||2||

Obožavamo onog koji je iznad Guna, otjelotvorenje svijesti blaženstva, svjetlost svijesti, sve prisutnog, koji je izvor, uzrok i cilj znanja, o kom meditiraju mudraci, koji je bez oblika poput ākāśa, najvećeg Gospoda, Śrī Gaṇeśu, Vrhunsku Personifikaciju Brahmana.

जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं

सुरादिंसुखादिं गुणेशं गणेशम्।

जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं

परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम॥३॥

jagatkāraṇaṁ kāraṇajñānarūpaṁ

surādiṁsukhādiṁ guṇeśaṁ gaṇeśam |

jagadvyāpinaṁ viśvavandyaṁ sureśaṁ

parabrahmarūpaṁ gaṇeśaṁ bhajema ||3||

Obožavamo Onog koji je uzrok Univerzuma, izvor znanja, porijeklo Deva, izvor sreče, Gospodara guna, Śrī Gaṇeśu, koji prožima Univerzum i koga svi obožavaju, Vladara Deva, Gaṇeśu, Vrhunsku Personifikaciju Brahmana.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.