Fokus Karme

 

Karma

„Riječ Karma vodi porijeklo od sanskritske riječi Kri, činiti; prema tome, svaka akcija je Karma. Praktično gledano, ova riječ takođe predstavlja i posledice raznih akcija. U metafizičkom smislu, ona ponekad označava posledicu naših prethodnih akcija koje su joj bile uzrok. Međutim, u Karma Jogi mi ćemo se jednostavno baviti značenjem riječi Karma koje podrazumijeva rad. Cilj čovječanstva treba da bude znanje. To je ideal koji je pred nas postavila istočna filozofija. Cilj svakog čovjeka, prema tome, nije zadovoljstvo, već znanje, pošto zadovoljstvo i sreća imaju svoja ograničenja. Pogrešno je pretpostaviti da zadovoljstvo može biti cilj. Uzrok svake patnje u svijetu leži u pogrešnom mišljenju da je zadovoljstvo ideal kojem treba težiti. Posle nekog vremena, čovjek otkriva da on u suštini ne ide ka sreći, već ka znanju i da su oba, i zadovoljstvo i bol, veliki učitelji; da on mnogo toga uči od zlog, tako i od dobrog. Kako se zadovoljstvo i bol smjenjuju pred njegovom dušom, oni projektuju različite slike i rezultat ove kombinacije utisaka je ono što se naziva ljudskim karakterom. Ako razmotrite karakter bilo kog čovjeka, on nije ništa drugo do agregat tendencija, ukupni zbir sklonosti njegovog uma; otkrićete da su patnja i sreća bili podjenaki činioci pre formiranju karaktera i u nekim slučajevima, patnja je čak bolji učitelj od sreće. Ako proučavate karakter poznatih ljudi koje je ovaj svijet stvorio, usuđujem se da kažem da ćete, u večini slučajeva,  otkriti da se kroz patnju naučilo mnogo više nego kroz sreću, da se od siromaštva bolje učilo nego od bogatstva, i da su udarci mnogo više nego hvale iznosili na vidjelo unutrašnju vatru.”

 

Fokus Karme

Jako često dolazimo do pitanja: “šta je to fokus karme u ovom životu?” Koje  su to stvari koje moramo uraditi? Čim pomenemo “stvari koje moramo uraditi”, moramo shvatiti da se radi o nekoj akciji koju moramo sprovesti. Akcija se posmatra iz desete kuće. Deseta kuća predstavlja podne, tada je Sunce u zenitu. Ona prema podjeli vezanoj za snage kuća, pripada Kendra bhavama, i među njima je najsnažnija. Sledeće do čega dolazimo je karma. Riječ kmR (karma) se odnosi na radnju, akciju. Svaka akcija iza sebe ima i reakciju. To je nešto na čemu se bazira kompletna Indijska filozofija. Karma u slobodnom prevodu se može tumačiti i kao neka vrsta sudine, stvari koje su predodređene da nam se dese. Te stvari, koje su predodređene, mahom zavise od akcija koje smo uradili u prethodnom životu. Zasluge i suprotno od njih se posmatraju iz Navamše. Navamša (D-9) je podjelna karta iz koje se posmatra Bhagya, sreća koju smo donijeli iz prošlog života. Fokusna tačka svake podjelne karte je karya bhava. Ona određene podjelne karte nosi najveću ulogu i težinu. Za Navamšu (D-9), Karya bhava je deveta bhava, iz nje se posmatra Dharma koju smo naslijedili.

Sada, došli smo do dvije stvari: Do toga da je deveta bhava u Navamši, Karya bhava, stoga najbitnija za stvari vezane za Navamšu i do toga da je deseta bhava najjača Kendra, stoga i najjača bhava u čartu. Kada odbrojimo od devete do desete bhave, dobijamo broj dva. Da bi stvari desile i manifestovale, to mora da potvrdi Raši čart, jer je on zadužen za fizički nivo.

Dakle, fokus Karme se gleda kada Navamša Lagnu vratimo u Raši čart, pa onda pogledamo drugu bhavu odatle. Druga bhava od Navamša lagne, posmatrana u Raši čartu, će pokazati  focus Karme u ovom životu. Poput mjesta Atma Karake (Karaka Lagne), to je područje gdje će vatra uvijek goreti.

Primjer 1.

fokuskarme1fokuskarme2

U ovom primjeru, Navamša Lagna je Vriščika. Kada se pogleda druga bhava od Vriščike, dolazimo do desete bhave, u kojoj se nalazi egzaltirani Ketu na Arudha Lagni. Dakle, fokus Karme će biti Astrologija  i duhovnost. Naročito zbog toga, jer je vladar Arudha Lagne, Guru postavljen u prvoj kući, dajući snažnu Hamsa Mahapuruša Jogu. Iako je osoba dugo vremena provela karijeru na drugom planu, u vezi sa svojom inžinjerskim znanjem, u jednom trenutku se svega odrekao i posvetio Đotišu. Ketu (mokša Karaka) je ezaltiran u Raši čartu i u svom znaku u Navamši.

 

 

 

 

 

Primjer 2: Swami Ramakrishna Paramahansa

fokuskarme3fokuskarme4

U ovom primjeru, kada Navamša Lagnu vratimo u Raši čart i pogledamo drugu bhavu od nje, dobijamo dvanaestu bhavu. Dvanaesta bhava se tiče prosvjetljenja  i Samadhija. Za Svamiđija se zna da je još u ranoj mladosti ispoljio sposobnost za odlazak u Samadhi. U dvanaestoj bhavi se nalazi Mangal, koji je egzaltiran i koji vlada celibatom. Mangal je takođe i vladar Upapada Lagne, i Svami Ramakrišna je kompletan svoj bračni život sa Šarada Ma proveo u savršenom celibatu i zajedničkoj duhovnoj izgradnji. Jedni aspekt koji dvanaesta bhava dobija je peti Graha i Raši drišti Atmakarake Rahua, što pokažuje želju i podršku duše da se taj fokus održi.

 

 

 

Primjer 3: Šrila Prabhupada

fokuskarme5fokuskarme6

Ovdje vidimo da je lagna Vargottama i da ona sama daje sposobnost za velika postignuća u životu. Druga bhava od Navamša Lagne je Makara i u Rašiju i Navamši.  Druga bhava se tiče porodice. Šrila Prabhupad je bio porodičan čovjek i za odvojeni način života (sanjasu) se odlučio kasnije u životu. Drugom bhavom u Raši čartu vlada Šani koji je egzaltiran u jedanaestoj bhavi od Lagne i sedmoj od Arudha Lagne. Pozicija u sedmoj bhavi od Arudha Lagne igra veliku ulogu, jer Šani tu ima pun Dig Bal (direktivnu snagu) i u stanju je da, ako osoba krene njegovim fizičkim pravcem, da potpun blagoslov. Šani je takođe i Bratri Karaka, koja se posmatra kao Guru Devata u čartu. Šrila Prabhupad je krenuo ka Zapadu (Šanijev pravac) po instrukciji svog Gurua i tamo osnovao Pokret za Svjesnost Krišne, koji je postao jako snažna duhovna institucija današnjice.

Ostale okolnosti u životu

Kao što smo u prethodnim slučajevima obraćali pažnju na sveukupnu Karmu, tako možemo vidjeti naš fokus za bilo koje područje u životu. Na primjer, za fokus vezan za djecu, uzimamo ista pravila kao i za Karmu.

Dakle, podjelna karta na sedam (Saptamša D-7) se tiče djece. Karya Bhava u Saptamši je peta. Sada treba da od pete bhave odbrojimo do desete bhave i dobićemo šest. Kada vratimo Saptamša Lagnu u Raši čart, treba da od te bhave odbrojimo šest i dobićemo kakav je fokus vezan za djecu u ovom životu.

Primjer 4: Briga o djeci

fokuskarme7fokuskarme8

U ovom primjeru Saptamša Lagna je Simha i kada je vratimo u Raši čart i odbrojimo šest, dolazimo do treće bhave. Dakle treba bhava bi trebalo da pokaže fokus osobe po pitanju djece. Treća bhava je aspektovana Ketuom i Čandrom, što će pokazati jako zaštitnički stav osobe po pitanju djece, naročito zbog toga što je Ketu ujedno i suvladar Lagne[1]. Vladar treće bhave je Šani, koji se nalazi u jedanaestoj zajedno sa debilitiranom Šukrom, koja je Putra Karaka, i sa Mangalom. Putra karaka koja vlada dvanestom bhavom (zatvorene institucije i sl.) i  koja  je pod kletvom, se nalazi u Papa Kartari Bhandana jogi (isti broj malefika u drugoj i dvanaestoj bhavi od sebe). Sve ovo pokazuje nepovoljnosti.

Osoba ima puno problema sa djecom.  Često je bio primoran da daje velike količine novca da bi platio kazne koje su djeca napravila. Takođe je u više navrata morao da se suočava sa njihovim odlascima u zatvor i slično. Vladar druge bhave se nalazi u petoj bhavi i aspektovan je od strane Rahua, Šanija i Mangala. To pokazuje da će dosta novca odlaziti na djecu, a zbog aspekta malefika, razlozi neće biti dobri.

Da  bi šta će biti glavni fokus vezano za profesiju, karijeru, onda prosto vratimo desetu bhavu iz Dašamše (D-10) u Raši čart, jer je deseta bhava karya bhava za Dašamšu i to je broj jedan.

[1] Ovdje je može iskoristiti priča iz Purana, da bi se što bolje objasnila Čandra/Ketu kombinacija. Ketu je Ganeša, Čandra je Devi. Ganeša je bio zadužen od strane svoje majke (Devi) da je štiti dok se ona kupa. On je tu svoju ulogu shvatio jako ozbiljno i nije se libio da uđe u sukob sa Šivom da bi ispoštovao majčinu želju. Sa druge strane, Devi se jako razljutila, kada je vidjela da je Šiva ubio njenog sina i bila je u stanju da potpuno uništi Kreaciju zbog toga. Stoga su sve dale sve od sebe da ožive njenog sina.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.