Guru Aṣṭottaraśata Nāmāvaliḥ

ओं ऐं सर्व-देव-देवी-स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः
oṁ aiṁ sarva-deva-devī-svarūpāya śrī rāmakṛṣṇāya namaḥ
Guru bīja mantra –
ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः॥
om grāṁ grīṁ grauṁ saḥ gurave namaḥ ||
ॐ गुणाकराय नमः॥
om guṇākarāya namaḥ ||
ॐ गोप्त्रे नमः॥
om goptre namaḥ ||
ॐ गोचराय नमः॥
om gocarāya namaḥ ||
ॐ गोपतिप्रियाय नमः॥
om gopatipriyāya namaḥ ||
ॐ गुणिने नमः॥
om guṇine namaḥ ||
ॐ गुणवतां श्रेष्थाय नमः॥
om guṇavatāṁ śreṣthāya namaḥ ||
ॐ गुरूणां गुरवे नमः॥
om gurūṇāṁ gurave namaḥ ||
ॐ अव्ययाय नमः॥
om avyayāya namaḥ ||
ॐ जेत्रे नमः॥
om jetre namaḥ ||
ॐ जयन्ताय नमः॥
om jayantāya namaḥ ||
ॐ जयदाय नमः॥
om jayadāya namaḥ ||
ॐ जीवाय नमः॥
om jīvāya namaḥ ||
ॐ अनन्ताय नमः॥
om anantāya namaḥ ||
ॐ जयावहाय नमः॥
om jayāvahāya namaḥ ||
ॐ आङ्गिरसाय नमः॥
om āṅgirasāya namaḥ ||
ॐ अध्वरासक्ताय नमः॥
om adhvarāsaktāya namaḥ ||
ॐ विविक्ताय नमः॥
om viviktāya namaḥ ||
ॐ अध्वरकृत्पराय नमः॥
om adhvarakṛtparāya namaḥ ||
ॐ वाचस्पतये नमः॥
om vācaspataye namaḥ ||
ॐ वशिने नमः॥
om vaśine namaḥ ||
ॐ वश्याय नमः॥
om vaśyāya namaḥ ||
ॐ वरिष्ठाय नमः॥
om variṣṭhāya namaḥ ||
ॐ वाग्विचक्षणाय नमः॥
om vāgvicakṣaṇāya namaḥ ||
ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः॥
om cittaśuddhikarāya namaḥ ||
ॐ श्रीमते नमः॥
om śrīmate namaḥ ||
ॐ चैत्राय नमः॥
om caitrāya namaḥ ||
ॐ चित्रशिखण्डिजाय नमः॥
om citraśikhaṇḍijāya namaḥ ||
ॐ बृहद्रथाय नमः॥
om bṛhadrathāya namaḥ ||
ॐ बृहद्भानवे नमः।।
om bṛhadbhānave namaḥ ||
ॐ बृहस्पतये नमः॥
om bṛhaspataye namaḥ ||
ॐ अभीष्टदाय नमः॥
om abhīṣṭadāya namaḥ ||
ॐ सुराचार्याय नमः॥
om surācāryāya namaḥ ||
ॐ सुराराध्याय नमः॥
om surārādhyāya namaḥ ||
ॐ सुरकार्यकृतोद्यमाय नमः॥
om surakāryakṛtodyamāya namaḥ ||
ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः॥
om gīrvāṇapoṣakāya namaḥ ||
ॐ धन्याय नमः॥
om dhanyāya namaḥ ||
ॐ गीष्पतये नमः॥
om gīṣpataye namaḥ ||
ॐ गिरीशाय नमः॥
om girīśāya namaḥ ||
ॐ अनघाय नमः॥
om anaghāya namaḥ ||
ॐ धीवराय नमः॥
om dhīvarāya namaḥ ||
ॐ धिषणाय नमः॥
om dhiṣaṇāya namaḥ ||
ॐ दिव्यभूषणाय नमः॥
om divyabhūṣaṇāya namaḥ ||
ॐ देवपूजिताय नमः॥
om devapūjitāya namaḥ ||
ॐ धनुर्धराय नमः॥
om dhanurdharāya namaḥ ||
ॐ दैत्यहन्त्रे नमः॥
om daityahantre namaḥ ||
ॐ दयासाराय नमः॥
om dayāsārāya namaḥ ||
ॐ दयाकराय नमः॥
om dayākarāya namaḥ ||
ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः॥
om dāridryanāśanāya namaḥ ||
ॐ धन्याय नमः॥
om dhanyāya namaḥ ||
ॐ दक्षिणायनसंभवाय नमः॥
om dakṣiṇāyanasaṁbhavāya namaḥ ||
ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः॥
om dhanurmīnādhipāya namaḥ ||
ॐ देवाय नमः॥
om devāya namaḥ ||
ॐ धनुर्बाणधराय नमः॥
om dhanurbāṇadharāya namaḥ ||
ॐ हरये नमः॥
om haraye namaḥ ||
ॐ अङ्गिरोवर्षसंजताय नमः॥
om aṅgirovarṣasaṁjatāya namaḥ ||
ॐ अङ्गिरःकुलसंभवाय नमः॥
om aṅgiraḥkulasaṁbhavāya namaḥ ||
ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः॥
om sindhudeśādhipāya namaḥ ||
ॐ धीमते नमः॥
om dhīmate namaḥ ||
ॐ स्वर्णकायाय नमः॥
om svarṇakāyāya namaḥ ||
ॐ चतुर्भुजाय नमः॥
om caturbhujāya namaḥ ||
ॐ हेमाङ्गदाय नमः॥
om hemāṅgadāya namaḥ ||
ॐ हेमवपुषे नमः॥
om hemavapuṣe namaḥ ||
ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः॥
om hemabhūṣaṇabhūṣitāya namaḥ ||
ॐ पुष्यनाथाय नमः॥
om puṣyanāthāya namaḥ ||
ॐ पुष्यरागमणिमण्डलमण्डिताय नमः॥
om puṣyarāgamaṇimaṇḍalamaṇḍitāya namaḥ ||
ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः॥
om kāśapuṣpasamānābhāya namaḥ ||
ॐ इन्द्राद्यमरसंघपाय नमः॥
om indrādyamarasaṁghapāya namaḥ ||
ॐ असमानबलाय नमः॥
om asamānabalāya namaḥ ||
ॐ सत्त्वगुणसंपद्विभावसवे नमः॥
om sattvaguṇasaṁpadvibhāvasave namaḥ ||
ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः॥
om bhūsurābhīṣṭadāya namaḥ ||
ॐ भूरियशसे नमः॥
om bhūriyaśase namaḥ ||
ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः॥
om puṇyavivardhanāya namaḥ ||
ॐ धर्मरूपाय नमः॥
om dharmarūpāya namaḥ ||
ॐ धनाध्यक्षाय नमः॥
om dhanādhyakṣāya namaḥ ||
ॐ धनदाय नमः॥
om dhanadāya namaḥ ||
ॐ धर्मपालनाय नमः॥
om dharmapālanāya namaḥ ||
ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः॥
om sarvavedārthatattvajñāya namaḥ ||
ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नमः॥
om sarvāpadvinivārakāya namaḥ ||
ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः॥
om sarvapāpapraśamanāya namaḥ ||
ॐ स्वमतानुगतामराय नमः॥
om svamatānugatāmarāya namaḥ ||
ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः॥
om ṛgvedapāragāya namaḥ ||
ॐ ऋक्षराशिमार्गप्रचारवते नमः॥
om ṛkṣarāśimārgapracāravate namaḥ ||
ॐ सदानन्दाय नमः॥
om sadānandāya namaḥ ||
ॐ सत्यसंधाय नमः॥
om satyasaṁdhāya namaḥ ||
ॐ सत्यसंकल्पमानसाय नमः॥
om satyasaṁkalpamānasāya namaḥ ||
ॐ सर्वागमज्ञाय नमः॥
om sarvāgamajñāya namaḥ ||
ॐ सर्वज्ञाय नमः॥
om sarvajñāya namaḥ ||
ॐ सर्ववेदान्तविदे नमः॥
om sarvavedāntavide namaḥ ||
ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः॥
om brahmaputrāya namaḥ ||
ॐ ब्राह्मणेशाय नमः॥
om brāhmaṇeśāya namaḥ ||
ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः॥
om brahmavidyāviśāradāya namaḥ ||
ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः॥
om samānādhikanirmuktāya namaḥ ||
ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः॥
om sarvalokavaśaṁvadāya namaḥ ||
ॐ ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय नमः॥
om sasurāsuragandharvavanditāya namaḥ ||
ॐ सत्यभाषणाय नमः॥
om satyabhāṣaṇāya namaḥ ||
ॐ बृहस्पतये नमः॥
om bṛhaspataye namaḥ ||
ॐ सुराचार्याय नमः॥
om surācāryāya namaḥ ||
ॐ दयावते नमः॥
om dayāvate namaḥ ||
ॐ शुभलक्षणाय नमः॥
om śubhalakṣaṇāya namaḥ ||
ॐ लोकत्रयगुरवे नमः॥
om lokatrayagurave namaḥ ||
ॐ श्रीमते नमः॥
om śrīmate namaḥ ||
ॐ सर्वगाय नमः॥
om sarvagāya namaḥ ||
ॐ सर्वतो विभवे नमः॥
om sarvato vibhave namaḥ ||
ॐ सर्वेशाय नमः॥
om sarveśāya namaḥ ||
ॐ सर्वदातुष्टाय नमः॥
om sarvadātuṣṭāya namaḥ ||
ॐ सर्वदाय नमः॥
om sarvadāya namaḥ ||
ॐ सर्वपूजिताय नमः॥
om sarvapūjitāya namaḥ ||
॥ इति गुरु अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम्॥
|| iti guru aṣṭottaraśatanāmāvaliḥ sampūrṇam ||

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.