Joga Karaka

Joga Karaka bukvalno znači donosioc jedinstva.  Tip joge je jedinstvo između nečijeg karaktera, rada, ideala i putanje (Kendra) i molitvi koje čovjek radi (Kona).

Graha koja postane Joga Karaka se smatra jako povoljnom, zbog ovog jedinstva i daće osobi veliki blagoslov.  Joga Karaka znači sposobnost za davanje povoljnih rezultata.  Vladar Lagne je prirodna Joga Karaka u svakom čartu, jer je prva bhava i Kendra i Kona.  Vladari trigona (peta i deveta bhava) su važne za bogatstvo i održavanje, dok su vladari četvrte, sedme i desete bhave bitni za sreću.  Prva, deseta, sedma i četvrta bhava i njhovi vladari predstavljaju Ajane (ciljeve života) koji se nazivaju Dharma, Artha, Kama i Mokša.

Mahariši Parašara je u BPHS dao kompletno poglavlje raspravi o Joga Karakama i na početku tog poglavlja on prvo piše o prirodi vladara u čartu.

Prvo šta je rekao da benefici kao vladari Kendra neće dati svoje benefične rezultate, dok malefici, vladajući Kendrama neće ostati nepovoljni.  Vladari Kona će dati povoljne rezultate, naročito vladar lagne jer je vladar i Kendre i Kone.  Peta i deveta bhava i njihovi vladari se posmatraju za bogatstvo, dok Sedma i deseta i njihovi vladari su zaduženi za sreću.  Svaka graha vladajući trećom, šestom i jedanaestom bhave daće loše efekte.  Efekti vladara dvanaeste i druge bhave će zavisiti od njihove povezanosti.  Vladar osme bhave nije povoljan jer on vlada dvanaestom od devete bhave.  Ako je vladar osme ujedno i vladar treće, sedme ili jedanaeste bhave, on će biti naročito loš, dok njegova istovremena vladavina nad Konom će obezbijediti povoljne efekte.

Kombinacije među vladarima iz poglavlja 34.  BPHS:

Ako postoji

 • Parivartana između Vladara Kendre i vladara Kone, ili
 • ako je vladar Kendre u jutiju sa vladarom Kone, ili
 • ako je vladar Kendre u jutiju sa Vladarom Kone u Kendri ili Koni ili
 • ako je vladar Kone u Kendri ili
 • vladar Kendre u Koni ili
 • ako postoji pun Drišti između vladara Kendre i Kone,

onda se dešava Joga.  Osoba rođena sa takvom Jogom će postati Kralj i biće slavna.ramachart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako pogledamo čart Bhagavana Šri Rame, vidimo da postoji jako puno kombinacija koje su tu napomenute:

Vladar Lagne je vladar Kendre i Kone, to je prva Joga Karaka, poslije toga imamo Gurua, koji je vladar devete u Kendri.  Mangal je vladar pete bhave (Kone) i nalazi se u sedmoj (Kendra).  Onda je Šukra kao vladar četvrte bhave (Kendra) koja se nalazi u devetoj bhavi (Kona).  Dakle, Čandra, Guru, Šukra i Mangal su Joga Karake za ovaj čart i one ćeda daju povoljne efekte i da podrže Radža Joge u čartu.

Vladar šeste bhave je jako nepovoljan i za njega se kaže da će uništiti bhavu koju aspektuje.

Meš Lagna

 1. Mangal– vladar prve i osme bhave Parašara kaže da će biti od pomoći za povoljnu Grahu. Ovdje se nije pricalo o samoj njegovoj povoljnosti, nego o pomoći Grahama koje povoljne. Ovo je zbog toga jer je rekao da povoljnost vladara dvanaeste i osme bhave zavisi od njihove povezanosti.
 2. Šukra – vladar druge i sedme bhave (obje bhave su Marake), što znači da će biti ekstremno nepovoljna.
 3. Budha – vladar treće i šeste bhave, obje su trika Bhave, one u kojima mi mislimo da smo Brahma, što znači da je opet nepovoljnost, jer su uz to što su nepovoljne, one takođe i dustani.
 4. Čandra je vladar četvrte bhave, dakle, Kendre, a Parašara je rekao da benefik kao vladar Kendre nije dobar, što znači da je Čandra nepovoljna
 5. Za Surju je rečeno da je uvijek povoljna Graha za Meš Lagnu, vladar je pete bhave i Meš je Surjino mjesto egzaltacije.
 6. Guru – vladar devete i dvanaeste i za njega je rečeno da je povoljna Graha. Ovo možemo razumjeti za devetu bhavu, kojom vlada. Parašara nam takođe napominje da juti Šanija i Gurua je jako nepovoljan, što potvrđuje prethodnu priču o vladaru dvanaeste bhave, da njegova povoljnostzavisi od povezanosti, u ovom slučaju sa Bhadakešom, što je jako loše.  Ako je Bhadakeš povezan sa Guruom, to pokazuje da osoba nije služila Gurua ili da je pojela Prasad namijenjen Devati.
 7. Šani – vladar desete i jedanaeste. Kao vladar desete on je povoljan ali kao vladar jedanaeste je nepovoljan, naročito za Meš Lagnu, jer je jedanaesta ujedno i Bhadak sthan.

Vrišab lagna

 1. Šukra je nepovoljna za Vrišab Lagnu, vlada Lagnom i Šestom bhavom. Već smo rekli da je Parašara napomenuo da će se vladar šeste ponašati nepovoljno u čartu.
 2. Budha je blago nepovoljan, jer vlada Maraka bhavom (drugom) i vladar je pete bhave. Takođe, Budha je taj koji uzrokuje debilitaciju Šukre, koja je vladar Vrišaba.
 3. Čandra je vladar treće bhave, dakle nepovoljna.
 4. Surja je vladar četvrte, što znači, malefik koji vlada Kendrom, ne mora da bude nepovoljan.
 5. Guru je nepovoljan jer je vladar osme i jedanaeste. To što je vladar osme ne daje konačnu odluku vezanu za povoljnost, jer se to može modifikovati povezanošću Gurua, ali kao vladar jedanaeste, definitivno će dati nepovoljne rezultate.
 6. Šani je povoljan, jer je vladar devete i desete bhave, dakle, malefik koji vlada Kendrom i vladar devete. Definitivno povoljan, ali se ne smije zaboraviti da je on ujedno i Badhakeš.
 7. Mangal može donijeti smrt.

Mithuna Lagna

 1. Budha je vladar prve i četvrte bhave, što znači da će sigurno biti povoljan za ovu Lagnu
 2. Čandra je vladar Maraka bhave, ali će njena povezanost uveliko zavisiti od njene povezanosti u čartu.
 3. Surja, kao vladar treće bhave je nepovoljan.
 4. Guru je vladar sedme i desete bhave, i on kao benefik nije povoljan. Takođe je Badhakeš
 5. Šani je vladar osme i devete bhave, što pokazuje da će njegova povoljnost zavisiti od povezanosti u čartu. Parašara je dao primjer da juti sa Guruom je sličan kao i za Meš Lagnu, Guru je u ovom slučaju i Bhadakeš.
 6. Mangal je vladar šeste i jedanaeste bhave, velika nepovoljnost.
 7. Šukra je vladar pete i dvanaeste bhave, što pokazuje njenu povoljnost. Kao vladar dvaneste bhave, takođe će imati i potrebu da dobrom povezanošću u čartu.

Karka Lagna

 1. Čandra kao vladar Lagne je povoljna.
 2. Surja, kao vladar druge bhave i njegova povoljnost će zavisiti od povezanosti sa drugim grahama.
 3. Guru je vladar šeste i devet bhave, što bi činilo nepovoljnim (zbog šeste bhave) ali zbog egzaltacije u Karku, Parašara mu pripisuje povoljne rezultate.
 4. Šani, uprkos tome što je vladar Marake i osme, njegova povoljnost će zavisti od povezanosti sa drugim Grahama.
 5. Mangal je vladar pete i desete bhave, daće veliku povoljnost, jer je vladar Kone, što daje povoljnost, a kao malefik koji vlada Kendrom izgubiće nepovoljnost.
 6. Šukra je vladar kendre, što nije dobro za benefika i vladar jedanaeste, što ga čini nepovoljnim. Uz to je Badhakeš.
 7. Budha je vladar treće i dvaneste i to će ga označiti kao nepovoljnog.

Simha Lagna

 1. Surja je povoljan, kao vladar Lagneš
 2. Budha je vladar druge i jedanaeste bhave što ga čini nepovoljnim.
 3. Šukra, vladar treće i desete bhave. Kao vladar treće će ispoljiti nepovoljnost a kao benefični vladar desete bhave, izgubiće povoljnost. Dakle, nepovoljno
 4. Mangal će definitivno dati povoljne rezultate, kao vladar Kendre i kone istovremeno, što daje jednu od Kombinacija Lakšmi Narajan joga.
 5. Guru vladar pete i dvanaeste bhave će dati povoljnost, mada može doći do neke nepovoljnosti ako je Guru u lošoj Sambandhi.
 6. Šani je vladar šeste i sedme bhave i nepovoljan je, mada može doći do modifikacija usled njegove Sambandhe.
 7. Čandra je vladar dvanaeste i njena povoljnost će zavisiti od položaja i povezanosti u čartu.

Kanja Lagna

 1. Budha, kao vladar Lagnedesete bhave je povoljan za ovu Lagnu
 2. Šukra je vladar druge i devetebhave, što će dati povoljnost, mada ne smijemo gubiti iz uma i činjenicu da je Šukra Maraka za Kanju. Juti Šukre i Budha će dati Jogu.
 3. Mangal je vladar treće i osme, što ga čini jako nepovoljnim.
 4. Guru, benefik koji vlada Kendrama je nepovoljan. Badakeš je takođe u ovom slučaju.
 5. Šani je vladar pete i šeste bhave, što će pokazati nepovoljnost.
 6. Čandra, vladar jedanaeste, nepovoljan
 7. Surja, vladar dvanaeste, njegova povoljnost će zavisiti od polozaja i jutija u čartu

Tula Lagna

 1. Šukra, vladar Lagne i osme bhave će biti neutralna.
 2. Mangal je vladar druge i sedme bhave, Maraka bhava i on će biti nepovoljan.
 3. Guru vladar treće i šeste bhave je jako nepovoljan za Tula Lagnu.
 4. Šani je vladar četvrte i pete i bhave i on je zbog toga i Joga karaka u čartu i daće veliku povoljnost.
 5. Budha je vladar devete i dvanaeste i daće povoljnost.
 6. Čandra je vladar desete i povoljnost će zavisiti od benefičnosti. Sa Budhom daje Radža Jogu.
 7. Surja, vladar dvanaeste bhave će biti nepovoljan. Tula je Raši debilitacije Surje.

Vriščika Lagna

 1. Mangala – vladar prve i šeste bhave. Zbog vladavine nad šestom bhavom, on bi trebalo da bude nepovoljan, ali kao vladar Lagne dobija neutralan status.
 2. Guru – vladar druge i pete bhave. I pored vladavine nad drugom bhavom, Parašara mu daje povoljne rezultate.
 3. Šani – vladar treće i četvrte bhave, vladar trika bhave, nepovoljan
 4. Šukra – vladar sedme i dvanaeste bhave, dakle, pored vladavine nad Maraka bhavom, vlada dustanom što će definitivno rezultirati nepovoljnošću.
 5. Budha – vladar osme i jedanaeste bhave – Dustan i trika bhava – nepovoljnost
 6. Čandra – vladar devete bhave, povoljna, Parašara kaže da je Joga Karaka
 7. Surja – vladar desete bhave – povoljan, malefik koji vlada Kendrom

Dhanu Lagna

 1. Guru – vladar Lagne i četvrte bhave, kao benefik nije u stanju da pokaže sopstvenu povoljnost. Dakle, neutralan.
 2. Šani – vladar druge i treće, Parašara kaže da je ubica
 3. Mangal, vladar pete i dvanaeste bhave, povoljan
 4. Šukra je vladar šeste i jedanaeste, dakle, jako nepovoljna, ima moć da ubije.
 5. Budha – vladar sedme i desete, zavisice od njegove povezanosti u cartu, ali Parašara kaže da je bitan u potvrđivanju Joga.
 6. Čandra je vladar osme bhave, što nam pokazuje da se njen položaj i povezanosti u čartu odlučiti o povoljnosti.
 7. Surja je vladar devete bhave, to je potpuna povoljnost.

Makar Lagna

 1. Šani – vladar prve i druge bhave. Dakle, on neće željeti da ubije sebe. Dakle, određena neutralnost.
 2. Guru – vladar treće i dvanaeste bhave. Nepovoljnost uzrokovana vladavinom nad dustanima i trika bhavom.
 3. Mangal je vladar jedanaeste i četvrte bhave, dakle, čim je vladar trika bhave, postaje nepovoljan.
 4. Šukra je vladar pete i desete bhave. Vladavina nad Kendrom, čini da izgubi povoljnost ali kao vladar pete, postaje Jogaa Karaka.
 5. Budha vladar šeste bhave i devete bhave. Dakle, po ovome bi bilo nepovoljno, ali mu Parašara daje povoljnost.
 6. Čandra – vladar sedme bhave, Maraka, nepovoljna.
 7. Surja, vladar osme bhave, zavisiće od položaja i povezanosti u čartu, mada mu Parašara daje neutralne efekte.

Kumbha Lagna

 1. Šani – vladar dvanaeste i prve – daće povoljnost
 2. Guru – vladar druge i jedanaeste bhave, što ga čini nepovoljnim,, zbog vladavine nad Trika i Maraka bhavama.
 3. Mangal – vladar treće i desete bhave, nepovoljan
 4. Šukra je vladar četvrte i devete bhave, jako povoljan, Joga Karaka.
 5. Budha – vladar pete i osme bhave, miješani rezultati
 6. Čandra – vladar šeste bhave, nepovoljna
 7. Surja – maraka, nepovoljna

Mina Lagna

 1. Guru – vladar prve i desete bhave, povoljan je
 2. Mangal – vladar druge i devete bhave,
 3. Šukra – vladar treće i osme bhave, nepovoljan
 4. Budha – vladar četvrte i sedme bhave – povoljan, ali Badhakeš
 5. Čandra – vladar pete bhave – povoljan
 6. Surya – vladar šeste bhave – nepovoljan
 7. Šani – vladar jedanaeste i dvanaeste bhave – nepovoljan

Na osnovu ovoga se može zaključiti da li će neka Graha odigrati povoljnu ili nepovoljnu ulogu u čartu.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.