Adhipuruṣa

Željko Krgović - Vedski Astrolog & Jaimini Scholar

zeljko@adhipurusha.com
+381641549680

Gaṇeśastavaḥ – U slavu Gaṇeśe

Gaṇeśastavaḥ – U slavu Gaṇeśe

आप्रजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं। परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं पब्रह्मरूपं गणेशं भजेम॥१॥ āprajaṁ nirvikalpaṁ nirākāramekaṁ nirānandamānandamadvaitapūrṇaṁ | paraṁ nirguṇaṁ nirviśeṣaṁ nirīhaṁ pabrahmarūpaṁ gaṇeśaṁ bhajema ||1|| Obožavamo ne rođenog, nepromjenivog, bez oblika, onog koji je iznad blaženstva i pun blaženstva, koji je punina nedvojnosti, vrhunskog, iznad kvaliteta, bez ralikovanje i iznad želja, Śrī Gaṇeśu, Vrhunsku Personifikaciju Brahmana. […]

Read More
%d bloggers like this: