Osnove Kalačakre

Kala Čakra ili Točak Vremena pokazuje funkionisanje na horizontalnoj ravni i govori nam o vezanosti duše za materijalnu kreaciju. Ovaj princip Kala Čakre je usko vezan za princip Aštadala Padmei sa Osmoplanetarnom šemom Čarakaraka, koja se koristi za Ðivatme.Kala Čakra će uvijek pokazivati ograničenja i blokade, koje Atma doživljava na svom putu rađanja i umiranja.…

ॐ – AUM ili OM

Uvod Sanskritski alfabet u sebi sadrži 51 zvuk. Od toga je 25 suglasnika, 16 vokala i devet poluvokala i क्ष kṣa , koje je u suštini konjukcija slova ka i ṣa. Svi glasovi su nastali iz osnovnog zvuka AUM ili Om. Ovaj zvuk se naziva i Tara Biđa, Dharma Biđa.. “U početku bješe riječ…” prema…

Fokus Karme

  Karma „Riječ Karma vodi porijeklo od sanskritske riječi Kri, činiti; prema tome, svaka akcija je Karma. Praktično gledano, ova riječ takođe predstavlja i posledice raznih akcija. U metafizičkom smislu, ona ponekad označava posledicu naših prethodnih akcija koje su joj bile uzrok. Međutim, u Karma Jogi mi ćemo se jednostavno baviti značenjem riječi Karma koje…

Navagraham stotram

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महद्युतिम्‌। तमोऽरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌॥ १॥ japākusumasaṁkāśaṁ kāśyapeyaṁ mahadyutim | tamo’riṁ sarvapāpaghnaṁ praṇato’smi divākaram || 1|| Molim se Surji, onom koji čini dan, uništitelju svih grijehova, neprijatelju tame, potomku Kašjape[1], onom koji sija poput đapa svijeta[2]. दधिशङ्खतुषाराभं क्शीरोदार्णवसंभवम्‌। नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌॥ २॥ dadhiśaṅkhatuṣārābhaṁ kśīrodārṇavasaṁbhavam | namāmi śaśinaṁ somaṁ śambhormukuṭabhūṣaṇam || 2|| Molim se Čandri, koji sija hladno poput Dadhija[3] ili bijele školjke, koji se izdiže…

Rođenje Vyāsa Deve

Drugo poglavlje druge knjige Śrīmad Devībhāgavatam Mahāpurāṇe सूत उवाच sūta uvāca एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन्पाराशरो मुनिः॥ आजगाम महातेजाः कालिंद्यास्तटमुत्तमम्॥१। ekadā tīrthayātrāyāṁ vrajanpārāśaro muniḥ || ājagāma mahātejāḥ kāliṁdyāstaṭamuttamam ||1| निषदमाह धर्मत्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा। प्रापयस्व परं परं कालिंद्या उडुपेन माम्॥२॥ niṣadamāha dharmatmā kurvantaṁ bhojanaṁ tadā | prāpayasva paraṁ paraṁ kāliṁdyā uḍupena mām ||2|| Jednom prilikom, moćni Muni…

Rekli su o Vedskoj Astrologiji

पितामह-नारद-वसिष्ट-कश्यपादिसुनिर्मितं ज्योतिश्शास्त्रैकस्कन्धरुपं जन्मनानाविधफलादेश्फलकं वेदचक्षुरुपं द्विजानामध्ययनीयं शास्त्रं होराशब्द वाज्यम्। pitāmaha-nārada-vasiṣṭa-kaśyapādisunirmitaṁ jyotiśśāstraikaskandharupaṁ janmanānāvidhaphalādeśphalakaṁ vedacakṣurupaṁ dvijānāmadhyayanīyaṁ śāstraṁ horāśabda vājyam | Nauka (Šastra) astrologije, označena riječju Hora, je objavljena od strane mudraca Pitamahe (Univerzalnog Oca, Brahme), Narade, Vašište i Kašjape. Sastoji se od Skandhe i reflektuje različite vrste efekata na rođenju. Ona je oči Veda i treba da je…

Bṛhat Saṁhita – Sutre povezane sa Samvatsarom

अध्याय २ अथातः सांवत्सरसूत्रं व्याख्यास्यामः। adhyāya 2 athātaḥ sāṁvatsarasūtraṁ vyākhyāsyāmaḥ | Sada počinju komentari na Sutre povezane sa Samvatsarom (Đotišijem).     २।१ तत्र सांवत्सरोऽभिजातः प्रियदर्शनो विनीतवेषः सत्यवाग्‌ – अनसूयकः समः सुसंहिता उपचितगात्रसन्धिः – अविकलश्चारुकरचरणनखनयनचिबुकदशनश्रवणललाटभ्रू – उत्तमांगो वपुष्मान्‌ गंभीरौदात्तघोषः। प्रायः शरीर आकारानुवर्त्तिनो वर्तिनो हि गुणा दोषाश्च भवन्ति। 2|(1) tatra sāṁvatsaro’bhijātaḥ priyadarśano vinītaveṣaḥ satyavāg – anasūyakaḥ…