Śiva Tāṇḍava Stotram

  ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ || śrīgaṇeśāya namaḥ || जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌। gale’valambya lambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām | डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ १॥ cakāra caṇḍatāṇḍavaṁ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1|| Sa svojim vratom posvećenim tokom vode iz, poput šume gustih pramenova kose, i na vratu, gdje je blagorodna zmija poput ogrlice…

Upapada

Partnerstva su definitivno jedna od najkontraverznijih tema vezanih za astrologiju današnjice. Dva Gurua Brihaspati i Šukračarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika daši od dvanaeste do pedesete godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u muškom i ženskom horoskopu i centralna su dešavanja u životu. १। उपपदं पदं पित्रनुचरात्॥ 1| upapadaṁ padaṁ pitranucarāt|| Arudha od dvanaeste bhave (brojano…

Guru Bhakti u devetoj bhavi

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येस्ठराजम् ब्रह्मनां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रीनवन्नूतिभिः सीद सादनम्॥ om gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kavi kavīnāmupamaśravastamam | jyesṭharājam brahmanāṁ brahmaṇaspata ā naḥ śrīnavannūtibhiḥ sīda sādanam || Uvod Termin Bhakti dolazi iz korijena riječi ‘Bhaj’, što znači ‘biti vezan za Gospoda’. Bhađan, obožavanje, Anurag, Prema i Priti su sinonimi za…

Kretanje Rašija

Na koji način će osoba donositi odluke i kako će snalaziti u životu, u natalnom čartu se može vidjeti preko osobina Rašija. U Brihat Parašara Hora Šastri postoji podjela Rašija po pitanju načina kretanja. Čatušpada Rašiji su oni koji pomoću sopstvene snage dolaze do stvari. Oni kojima će fizička snaga puno značiti u životu. Dvipada…