Upapada

Partnerstva su definitivno jedna od najkontraverznijih tema vezanih za astrologiju današnjice. Dva Gurua Brihaspati i Šukračarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika daši od dvanaeste do pedesete godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u muškom i ženskom horoskopu i centralna su dešavanja u životu. १। उपपदं पदं पित्रनुचरात्॥ 1| upapadaṁ padaṁ pitranucarāt|| Arudha od dvanaeste bhave (brojano…

Guru Bhakti u devetoj bhavi

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येस्ठराजम् ब्रह्मनां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रीनवन्नूतिभिः सीद सादनम्॥ om gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kavi kavīnāmupamaśravastamam | jyesṭharājam brahmanāṁ brahmaṇaspata ā naḥ śrīnavannūtibhiḥ sīda sādanam || Uvod Termin Bhakti dolazi iz korijena riječi ‘Bhaj’, što znači ‘biti vezan za Gospoda’. Bhađan, obožavanje, Anurag, Prema i Priti su sinonimi za…

Kretanje Rašija

Na koji način će osoba donositi odluke i kako će snalaziti u životu, u natalnom čartu se može vidjeti preko osobina Rašija. U Brihat Parašara Hora Šastri postoji podjela Rašija po pitanju načina kretanja. Čatušpada Rašiji su oni koji pomoću sopstvene snage dolaze do stvari. Oni kojima će fizička snaga puno značiti u životu. Dvipada…

Vladari i karake bhava

ॐ गुरवे नमः om gurave namaḥ Kao što se rašiji (znaci) u Vedskoj astrologiji odnose na dijelove Kala Puruše (Gospoda manifestovanog kroz vrijeme), tako se i bhave (kuće) odnose na naše stavove vezane za određeno područje. Svaka bhava u horoskopu posjeduje Karaku (signifikatora) i prirodnog vladara. Prirodni vladar je vladar date bhave u Kal Puruši.…

Značenja Šaštjamši

Ovdje ću probati da opišem svih 60 šaštijamši datih u Brihat Parašara Hora Šastri U šestom poglavlju Brihat Parašara Hora Šastre se kaže: राशीन्‌ विहाय खेटस्य द्विघ्नमंशाद्यमर्कहृत्‌। शेषं सैकं तद्राशेर्भपाः षष्ट्यंशापाः स्मृताः॥ ३३॥ rāśīn vihāya kheṭasya dvighnamaṁśādyamarkahṛt | śeṣaṁ saikaṁ tadrāśerbhapāḥ ṣaṣṭyaṁśāpāḥ smṛtāḥ || 33|| घोरश्च राक्षशो देवः कुबेरो यक्षकिन्नरौ। भ्रष्टः कुलघ्नो गरलो वह्निर्माया पुरीषकः॥…

Navāṁśa

Kada Rāśi od 30 stepeni podijelimo sa 9 dobijamo dio koji se naziva Navāṁśa. Jedna Navāṁśa iznosi 30 20’.  Računanje Navāṁśi će uvijek ići od pokretnog Rāśija u trigonu od traženog, tj. za pokretne od njih samih, za fiksne od devetog Rāśija i za dvojne Rāśije od petog. Za Navāṁśu Pārāśara u BPHS kaže sledeće: navamāṁśe kalatrāṇāṁ,…

Sir Winston Churchill

Ovo je čart slavnog Premijera Velike Britanije. Kanja sa Mangalom se uzdiže na Lagni. Prva stvar koju vidimo je da su vladari desete i Lagne u drugoj bhavi, stvarajući Rāja Siṁhāsana yogu.   U Bṛhat Pārāśara Horā Śāstri nailazimo na sledeće: स्वांशे वा पञ्चमे शुक्रे जीवेन्दुयुतवीक्षिते। लग्ने लग्नपदे वाऽपि राजवर्गो भवेन्नरः॥ ११॥ svāṁśe vā pañcame…