Adhipuruṣa

Željko Krgović - Vedski Astrolog & Jaimini Scholar

zeljko@adhipurusha.com
+381641549680

Kretanje Rašija

Kretanje Rašija

Na koji način će osoba donositi odluke i kako će snalaziti u životu, u natalnom čartu se može vidjeti preko osobina Rašija. U Brihat Parašara Hora Šastri postoji podjela Rašija po pitanju načina kretanja.

RasijiTabela
Čatušpada Rašiji su oni koji pomoću sopstvene snage dolaze do stvari. Oni kojima će fizička snaga puno značiti u životu.
Dvipada Rašiji su oni koji pomoću inteligencije zaključuju i donose odluke.
Bahupada Rašiji funkcionišu na osnovu instinkta i intuicija je kod njih jako izražena
Jalaćara Rašiji su oni koji se kreću kroz vodu i koji su u stanju da izbalansiraju i uravnoteže primjenu i snage i inteligencije i instinkta.

Leave a Reply

%d bloggers like this: