Jyotiṣa Śāstra

Jyotiṣa Śāstra

Jyotiṣa (Đotiš) je tu da bi razumjeli kako Bog utiče na naše živote. On uključuje analiziranje znakova i planeta, ali ima mnogo drugih dijelova. Pomenuta analiza zauzima najveći dio.Jyotiṣa koristi geocentrični sistem Univerzuma, jer je fokus je na nama, na Zemlji.