Rođeni u Nakšatrama – Brihat Samhita

अध्याय १०० नक्षत्रजातकाध्यायः adhyāya 100 nakṣatrajātakādhyāyaḥ प्रियभूषणः स्वरूपः सुरूपः सुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमांश्च। कृतनिश्चयसत्यारुग्दक्षः सुखितश्च भरणीषु॥१॥ priyabhūṣaṇaḥ svarūpaḥ (surūpaḥ) subhago dakṣo’śvinīṣu matimāṁśca | kṛtaniścayasatyārugdakṣaḥ sukhitaśca bharaṇīṣu ||1|| Osoba rođena u Ašvini Nakšatri će voljeti  ornamente, prijatne pojave, atraktivna i voljena od svih, sposobna i inteligentna. Nakšatra Bharani čini da osoba brine o svojim odlukama, istinoljubivom, oslobađa…

Nakšatra Karma Guna Adhyaya – Brihat Samhita

अध्याय ९७ नक्षत्रकर्मगुणाध्यायः adhyāya 97 nakṣatrakarmaguṇādhyāyaḥ शिखिगुणरसेन्द्रियानलशशिविषयगुणऋतुपंचवसुपक्षाः विषयैकचन्द्रभूतार्णवाग्निरुद्राश्विवसुदहनाः॥१॥ śikhiguṇarasendriyānalaśaśiviṣayaguṇaṛtupaṁcavasupakṣāḥ viṣayaikacandrabhūtārṇavāgnirudrāśvivasudahanāḥ ||1|| भूतशतपक्षवसवो द्वात्रिंशगेति तारकामानम्‌। क्रमशोऽश्विन्यादीनां कालः ताराप्रमाणेन॥२॥ bhūtaśatapakṣavasavo dvātriṁśageti tārakāmānam | kramaśo’śvinyādīnāṁ kālaḥ tārāpramāṇena ||2||ž 1-2. Broj zvijezda u različitim sazvježđima počevši od Ašvini su 3, 3, 6, 5, 3, 1, 5, 3, 6. 5, 8, 15, 5, 1, 1, 5, 4, 3, 1 1,…

Śuklāmbaradharaṁ

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये śuklāmbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam | prasannavadanaṁ dhyāyetsarvavighnopaśāntaye Da bi uklonili sve prepreke, treba da meditiramo (na Gospoda Ganeśu) koji nosi bijelu odjeću i koji ima ten poput Mjeseca, četiri ruke i prijatan izgled.  Ovo je jako interesantna Śloka koja služi kao molitva pomoću koje se uklanjaju prepreke. Mi se…

Śiva Tāṇḍava Stotram

  ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ || śrīgaṇeśāya namaḥ || जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌। gale’valambya lambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām | डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ १॥ cakāra caṇḍatāṇḍavaṁ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1|| Sa svojim vratom posvećenim tokom vode iz, poput šume gustih pramenova kose, i na vratu, gdje je blagorodna zmija poput ogrlice…

Upapada

Partnerstva su definitivno jedna od najkontraverznijih tema vezanih za astrologiju današnjice. Dva Gurua Brihaspati i Šukračarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika daši od dvanaeste do pedesete godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u muškom i ženskom horoskopu i centralna su dešavanja u životu. १। उपपदं पदं पित्रनुचरात्॥ 1| upapadaṁ padaṁ pitranucarāt|| Arudha od dvanaeste bhave (brojano…

Guru Bhakti u devetoj bhavi

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येस्ठराजम् ब्रह्मनां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रीनवन्नूतिभिः सीद सादनम्॥ om gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kavi kavīnāmupamaśravastamam | jyesṭharājam brahmanāṁ brahmaṇaspata ā naḥ śrīnavannūtibhiḥ sīda sādanam || Uvod Termin Bhakti dolazi iz korijena riječi ‘Bhaj’, što znači ‘biti vezan za Gospoda’. Bhađan, obožavanje, Anurag, Prema i Priti su sinonimi za…

Kretanje Rašija

Na koji način će osoba donositi odluke i kako će snalaziti u životu, u natalnom čartu se može vidjeti preko osobina Rašija. U Brihat Parašara Hora Šastri postoji podjela Rašija po pitanju načina kretanja. Čatušpada Rašiji su oni koji pomoću sopstvene snage dolaze do stvari. Oni kojima će fizička snaga puno značiti u životu. Dvipada…